Etiket arşivi: TARİH

TARİH : TÜRKLERİN Yaratılış Destanı


alp-er-tunga.jpg

Yaratılış efsanesinin Türklerin başlangıç safhasına ait bir mahsul olduğunu biliyoruz. Burada dünyanın nasıl yaratıldığı, insanların ne sûretle meydana geldiği, Tanrı ile şeytan arasındaki münâsebet, şeytanın kötü ruhu temsil ettiği, gücünün Tanrı gücü karşısında tesirsiz kaldığı anlatılmaktadır:

Daha hiçbir şey yokken Tanrı Karahanla su vardı. Karahandan başka gören, sudan başka görülen mevcût değildi. Karahan yalnızlıktan sıkılıp Ne yapacağım? diye düşünürken, su dalgalandı. Sudan Ak Ana çıktı. Ak Ana, Karahana: Yarat! dedi, tekrar suya daldı. Bunun üzerine Karahan, kişiyi yarattı. Karahanla kişi, ebedi suyun güzelliğinde iki kara kaz gibi uçuyorlardı. Fakat kişi hâlinden memnun değildi. Tanrı Karahandan daha yükseklerde uçmak istiyordu. Onun bu arzusunu sezen Tanrı Karahan, kişiden uçmak kabiliyetini aldı. Kişi sonsuz suya yuvarlandı. Boğuluyordu. Yaptığına pişman olarak Tanrı Karahandan bağışlanmasını diledi. Tanrı Karahan, kişiye sudan yükselmesini buyurdu. Denizden bir yıldız yükseltti. Kişi, bunun üstüne oturarak batmaktan kurtulacaktı. Kişi, artık uçamayacağı için Karahan, dünyayı yaratmak istedi. Kişiye, suyun dibine dalarak toprak çıkarmasını buyurdu. Kötü düşünceden hala vazgeçemeyen kişi, denizin dibinden toprak çıkarırken, kendisi için de gizli bir dünya yaratmak istediği için ağzına biraz toprak sakladı. Kişi, avucundaki toprağı, su yüzüne serpince, Tanrı Karahan toprağa Büyü diye buyurdu. Bu büyüyen toprak, dünya oldu. Fakat aynı zamanda kişinin ağzındaki toprak da büyümeye başlayıp onu boğacak hale geldi.

Tanrı Karahan, kişiye tükür diye buyruk vermeseydi kişi, boğulup gidecekti. Tanrı Karahanın yarattığı dünya dümdüzdü. Kişi tükürünce, ağzından çıkan topraklar bu dünyaya fırlayıp üzerinde bataklık tepeler meydana getirdi. Buna kızan Tanrı Karahan, bu itaatsiz kişiye Erliğ adını verdi. Erliğ bugünkü dilimizde şeytan demektir. Tanrı Karahan, Erliği kendi ışık âleminden kovdu. Bundan sonra yerden dokuz dallı bir ağaç bitirerek, her dalın altında bir adam yarattı. Bunlar, dokuz insan ırkının ataları oldular. Erliğ, bu insanların bu kadar güzel ve iyi olduklarını görünce, Tanrı Karahandan onları kötülüğe sürükleyerek, kendisine çekebiliyordu. Karahan, insanların bu akılsızlığına, Erliğe kanmalarına kızarak onları kendi başlarına bıraktı. Erliği yer altındaki karanlıklar dünyasının üçüncü katına kovdu. Kendisi için de on yedinci kat göğü yaratarak oraya çekildi. İnsanları korumak için, meleklerinden birini gönderdi. Erliğ bu güzel göğü görünce, o da kendisine bir gök yaratmak için Karahandan izin aldı. Kendi göğüne tebasını, yâni kandırdığı kötü ruhları yerleştirdi. Erliğin tebası Karahanınkinden daha iyi yaşadıkları için, Tanrı Karahanın canı sıkıldı. Meleklerden birini göndererek Erliğin göğünü yıktırdı. Bu gök yıkılıp dünyaya düşünce, yıkıntılarından dağlar, boğazlar, ormanlar meydana geldi. Karahan, Erliği dünyanın en derin katına sürdü. Bu güneşsiz, aysız, yıldızsız yerde dünyanın sonuna kadar oturmasını buyurdu. Tanrı Karahan, 17 kat gökten kainatı idare etmektedir. 16 kat gökte Bay Ölken altın dağda, altından bir tahtta oturmaktadır. 7 kat gökte Gün Ana, 6 kat gökte Ay Ata oturmaktadır.

Bugün hala Altay kavimleri arasında yaşamakta olan bu çok eski destandan çıkaracağımız neticeler şunlardır:

1.Eski Türklere göre kâinatı yaratan bir tek kuvvet vardır. Kâinat, su ve topraktan meydana gelmiştir.

2.Eski Türkler arasında ve eski Türklere ait itikatta kadının mühim bir yeri vardır.

3.Tanrı Karahana yaratmayı ilham eden Ak Anadır. Ayrıca ikinci derecedeki tanrılardan gün; anadır, ay; atadır. Gün aydan daha yukarı kat gökte oturmaktadır.
Şeytan ne kadar kuvvetli olursa olsun, nihayet mahlûktur. Gücü Tanrının gücü karşısında çok zayıf kalır.

4.İnsanlar bir soydan değil, dokuz ayrı ırktan türemişlerdir.

Saygılarımla…

SUAT BAYRAKTAR

TARİH /// VİDEO : Arapların Türk katliamları ve Cengiz Han’ın intikamı


VİDEO LİNK :

TARİH : Herkes Tarafından Bilinmeyen 42 Fotoğrafla 2. Dünya Savaşı


Emre Demir

1.Batmakta olan bir Amerikan Uçak gemisi

2.Alman Taaruzu

3.Avustralyalı askerler tarafından ele geçirilmiş japon tankları

4.Kaza yapmış Amerikan bombardıman uçağı

5.Terk edilmiş Alman sığınağı

6.Japon askerleri nehrin karşı tarafını kurşun yağmuruna tutuyor

7.Omaha Kodlu Plaj 1944 haziranı

8.Stuka tarzı pike

Daha sonra en alta bak

9.Kaplanın kış nöbeti

10.Ölmüş Alman askerine bakan ingilizler

11.Ele geçirilmiş Sovyet tankı

12.Alman topçu bataryası afrika

13.Yorum yok

14.Caendeki İngiliz birliği 1944

15.Ele geçirilmiş Japon bayrağı

16.Mortar birliği

17.Japon taaruzu

18.Savaşa gitmeden önce Amerikan tankları

19.Sovyet uçaksavarı

20.Siyahi Amerikan askerleri

21.Sovyet kadın askerleri

22.Yanan tankın yanında su içen Alman askeri

23.Sovyet taaruzunun başlaması

24.Çalılardan ateş eden Almanlar

25.Derdini anlatan Sovyet askeri

26.V-2 roketi

Hedefi Londra

27.Alman keskin nişancı

28.Namlu

29.Maskot aslan

30.Rommel taktik düşünürken

31.Halkı selamlayan Japon generali Hideki Tajo

32.Alman ve Sovyet komutanları 1939 Polonya

Alman komutanın adı Heinz Guderian

33.Bismarck savaş gemisi

34.Ardenler öncesi

35.Tank Fabrikası

36.Market Garden Operasyonu

37.Sovyet çocuğunu besleyen Alman

38.Cephede bekleyiş

39.Sert bakışlı Patton

40.Stuka

41

42.Yorum yok Hiroşima

Ju-87 Stuka

VİDEO LİNK :

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IuNhtSnLfF4

TARİH /// LEVENT ERTÜRK : SAVAŞTA HAYVANLAR (1. VE 2. BÖLÜM)


KAYNAK : http://leventerturk1961.wordpress.com/2014/08/06/savasta-hayvanlar/

Tarih boyunca bizlerin dostu, yardımcısı ve bazen yemeği olan hayvanlar, savaşlarda çok değişik amaçlarla kullanıldılar. Aşağıda, savaşta hayvanların kullanımını gösteren çeşitli resimler ver. Beğenmeniz dileği ile …

27 Mart 1940, bir ata gaz maskesi takılmış. Bu maske gerektiğinde yemlik olarak da kullanılabiliyordu. (Foto: AP)

Oglala savaşçıları, savaş başlıklarını takmış şekilde tepeden aşağı iniyorlar. (Foto, Edward S.Curtis, 1907)

19 Mayıs 1972 tarihli bu resimde teğmen Burr M.Willey ve sadık dostu, köpeği Moose, Güney Vietnam askerlerinin de desteği ile 13. yol üzerinden Saygon’a doğru ilerlemekte. Aynı yılın 19 Haziran tarihinde teğmen ve köpeği bir roket saldırısı ile öldürüldüler. (Foto: AP)

Mariana adaları Saipan’a doğru ilerlerken Amerikan denizcileri bulabildikleri her nakil hayvanından yararlanıyordu. Bu resimde, çeşitli malzemeleri bir öküze yükleyip ilerlemeye çalışıyorlar. (Foto: AP)

Amerikan deniz piyadelerine yardım eden bir Alman kurt köpeği, Japon keskin nişancısı tarafından vurulmuş durumda. Askerler köpeğin röntgen filmini çektikten sonra onu kurtarmaya çalışıyorlar. Kurt köpeği, bu resmin çekilmesinden kısa bir süre sonra enfeksiyondan dolayı öldü. (Foto: Ulusal II. Dünya Savaşı Müzesi arşivinden.)

Amerikan 6. süvari birliği Çin Pekin, Chien-meb ve Ta-ching-en kapıları arasında bir askeri yetkiliyi karşılıyorlar. (Foto: Underwood & Underwood, 1901)

Bir Amerikan destek birliği ve bazı Vietnamlılar, çeşitli malzemeleri yükledikleri fillerin üzerinde Vietnam ormanlarında ilerliyorlar. (Foto: Horst Faas, AP)

Yaklaşık 6 ay boyunca Etiyopya’da görev yapan bir İngiliz birliği. Develerin yardımı ile İtalyanların kontrolündeki 4,500 millik ormanlık bölgeyi aşmışlardı. 12 Mart, 1941. (Foto: AP)

Fransız direnişçilere yemek takviyesi yapılması için, bir sığır sürüsü Paris sokaklarında mezbahaya kesime götürülüyor. (Foto: Peter Carroll, AP)

Meşhur El-Alamein tank savaşının yaşandığı yerde dolaşan develer. Bu bölgede hala yüzlerce mayın bulunmakta ve tehlike arzetmektedir. 18 Mayıs, 1950 (Foto: AP)

Başkan Wilson tarafından denetlenen süvari birlikleri manevra yapıyorlar. 1913

Nöbetçi bir köpek, er P.Hester uyurken çevreyi kolluyor. Iwo Jima. Tarih belli değil. (Foto: AP, ulusal II. Dünya Savaşı arşivinden alınma.)

Adrian isimli eğitimli bir savaş köpeği, uzun bir seyahatin ardından, Portoriko’da taşıma sandığından çıkarılıyor. 13 Ocak 1943 (Foto: AP)

Savaş boyaları sürmüş ve başlıklar takmış bir kızılderili birliği. (Foto: Edward S.Curtis. 26 Aralık 1907) (Kişisel not: Özgürlüklerine son derece düşkün, asil ruhlu bu insanlara çok büyük saygı duyduğumu belirtmeliyim. Ne yazık ki büyük çoğunluğu yüzyıllara yayılan acımasız bir soykırımın kurbanı oldular.)

Çetin arazi şartlarında tercih edilen bir katır sürüsü, her an çökme tehlikesi ile dolu yollarda ilerliyor. (Foto: Ulusal Kongre savaş enformasyon dairesi arşivinden, 1942.)

Ertuğrul isimli imparatorluk süvari birliği, İstanbul. (Foto: Abdullah Früres)

Gettysburg, Pensilvanya savaşının ardından yerde yatan ölü bir at, 1863. (Foto: Kongre Kütüphanesi iç savaş fotograf arşivinden alınma.)

Siper savaşlarında kullanılan gaz maskelerini takmış şekilde, bir Fransız çavuş ve köpeği ön hatta doğru ilerliyorlar. Tarih: 1. Dünya savaşından. (Foto: Ulusal fotograf koleksiyonundan.)

İşgal edilmiş bölgelerden kaçan mülteciler Prag sokaklarındalar. 9 Ekim, 1938. (Foto: AP)

Tarihi net olarak bilinmeyen bir resim. Londra’nın bombalanmasının ardından yıkılan bir binadaki insanları bulan Rip isimli köpek. Bu köpek daha sonra, o karışıklık içinde evsiz ve nerdeyse açlıktan ölecek biçimde bulunmuş ve bir savaş kahramanı kabul edilmiştir.

Alman süvari birliği 9 Eylül 1939’da Polonya Lodz’a girerken halkın bir kısmı nazi selamı ile karşılıyorlar. (Foto: AP)

Küba, Remedios’ta General Gomez’in ordusundan bir kısmı at sırtında, 1899. (Foto: Strohmeyer & Wyman)

Kamuflaj içindeki bir asker, ormanlık alan eğitimi almış köpeğine nereye gitmesi gerektiğini gösteriyor. Bu köpekler II dünya savaşı Japon adaları çatışmalarında Japon keskin nişancılarının yerlerini tesbit etmek için büyük önem taşıyordu. Soloman adaları, 13 Ocak 1944. (Foto: AP)

Amerikan hava indirme birliklerinden bazı askerler Italya, Sicilya’da müttefiklerle buluşmak için bulabildikleri her vasıta ile ilermeye çalışıyorlar. 29 Temmuz, 1943. (Foto: İngiliz AP ajansı)

Almanya-Rusya sınırında bir yerlerde, bir Kızıl Ordu süvarisi, ağır hava şartlarında terkedilmiş bir tankın yanından geçmekte. 22 Şubat, 1942 (Foto: AP)

Almanların Rusya istilası başladığında, bir grup Alman süvarisi ön cephede, nehirde atlarına su içiriyorlar. 25 Kasım, 1941. (Foto: AP)

24 Temmuz 2005 tarihli bu resimde, Afrika’ya özgü iri bir fare, Chimoio Mozambik’te bir mayını koklamakta. Yaklaşık bir milyon kişinin öldüğü iç savaşın ardından, Mozambik toprakları mayın bakımından hala yüksek riskli bölgeler arasındadır. Mayınların tesbiti için özel olarak eğitilen dev Afrika fareleri pek çok insanın hayatının kurtarılmasında yardımcı olmuştur. (Foto: Alexander Joe, AFP-Getty Images)

Atların çektiği arabalara çeşitli malzemeler ve mühimmat yüklemiş bir Alman birliği Belçika, Brugge içlerine ilerliyor. 6 Mayıs 1940 (Foto: AP)

İkinci Dünya Savaşında Burma’da çekilen bu resimde, bir Amerikan askeri köylü çocuklarla birlikte fil sırtında. (Foto: AP, II Dünya Savaşı Müzesi Ulusal Arşivi)

Liberya’daki Amerikalı askeri mühendislerin maskotu olan Kudabu isimli sevimli şempanze, bir askerin miğferini yastık yapıp öğle uykusuna dalmak üzere. 7 Aralık 1942 (Foto: AP)

Sovyet işgalindeki Kuzeydoğu Finlandiya Salla bölgesinde bir Alman birliği, bataklığa dönüşmüş zor arazi şartlarında ilerlemeye çalışıyor. (Foto: AP)

Yaklaşık dört yıllık Japon işgalinden sonra İngiliz Pasifik Donanmasının desteği ile İngiltere’ye bağlanan Hong Kong Kowloon City sokaklarında İngiliz denizcileri at sırtında devriye geziyorlar. Ekim 1945. (Foto: AP)

II Dünya Savaşında pek çok askeri birlik sadece düşmanla değil, çetin arazi şartlarıyla da boğuşmak zorundaydı. Resimde, müttefik kuvvetler 5. orduya bağlı Amerikan ve İngiliz askerleri katırların yardımı ile İtalya’da kuzeye doğru ilerliyorlar. 15 Ocak 1944.

Vietkong kampının kurulu olduğu Khmer Rouge bölgesine ulaşmak için Kamboçyalı askerler, öküzlerin çektiği arabalarla malzeme ve mühimmat taşıyorlar. 2 Kasım 1972 (Foto: AP)

Üç Crow yerlisi kayalık bir arazide atlarını dinlendiriyorlar. (Foto: Edward S.Curtis, 1905)

Bir Amerikan destek birliği, fil sırtında, Vietnam ormanlarında zorlukla ilerliyor. 27 Haziran 1964. (Foto: AP, Horst Faas)

Paraşüt alayı 3. tabura bağlı asker Dave Heyhoe ve patlayıcı bulma uzmanı köpeği Treo, Afganistan Kandahar eyaletinde bazı Taliban liderlerine yönelik operasyonda. Ordu köpekleri genel olarak iki gruba ayrılıyorlar. Treo gibi “araştırıcı ve bulucu” köpekler dost canlısıdırlar. Diğer yandan düşmanı etkisiz hale getirmek için eğitilen köpekler tam bir silahtır.

Bu resimdeki köpekler ikinci kategoriye girerler. Belarus-Rus ordusunda kullanılmakta olup, saldırı amaçlı eğitilmişlerdir.

Endonezya Özel Birlikleri Jakarta’da bir helikopter indirme tatbikatında. Endonezya ordusunda Alsas çoban köpekleri özellikle terörizmle mücadele etmek için kullanılmaktadırlar.

Merkezi Vietnam’da ilkyardım ve arama köpekleri sahipleri ile birlikte naklediliyorlar. 1969

RAF (Kraliyet Hava Kuvvetleri) yetkilileri köpekleri kamyonete yüklüyorlar, 1944. Bu köpekler özellikle, yaralanan askerleri koklayarak bulmak için kullanılmışlardı.

Filler artık askeri amaçlı kullanılmayıp bazı gösterilerde yer alıyorlar. Bu resim Srilanka Colombo’da bağımsızlık günü kutlamalarından…

Hindistan ve Pakistan 1964 savaşında Rajathan Jandarma devriyesi sınıra yakın bir yerde develer üstündeler.

Savaşta küçük hayvanlar da büyük işler görebilirler. Ekim 1916 tarihli bu resimde bir Belçika askeri posta güvercinine mesaj iliştiriyor. Posta güvercinleri yaklaşık 80 Km’lik alana mesaj iletebilirler.

Bir Fransız askeri, Majino savunma hattında gaz saldırısını tesbit etmek için kullanılan kuşa bakıyor, 1939.

Yunus balıkları bilinen en üstün sonar sistemlerden birine sahiptirler ve Amerikan donanması tarafından açık denizdeki mayınları tesbit etmek için kullanılmışlardır. Resimdeki bu iri burunlu yunus balığı 2003’teki Irak savaşında gemilerin yolunu mayınlardan temizlemek için kullanılmıştır.

Haelen savaşından sonra ölü atlar bir çukura gömülüyorlar.

Deve birlikleri çölde, 1915.

İtalyan savaş köpekleri.

İngiliz savaş köpekleri özel kutuları üzerinde muhtemelen bir teftişteler, Skeffington & Son, Ltd, London

Mesaj taşıyan köpekler eğitimdeler, Skeffington & Son, Ltd, London

Mesaj taşıyan köpekler yine aynı eğitimlerden birindeler, Skeffington & Son, Ltd, London

İngiliz askeri güvercinlerinin kümesleri, Skeffington & Son, London, 1919

Bir mesaj güvercini uçaktan salınıyor, Skeffington & Son, London, 1919

Kanaryalar zehirli gaz varlığını tesbit etmek için kullanılmıştır, Skeffington & Son, London, 1919

Bir İngiliz nakliye atı çamura saplanmış durumda, War of the Nations, New York Times Co., New York, 1919

İngiliz atları Gelibolu Suvla körfezi sahilinde, New York Times, 01/16/1916

Alman sıhhiyeciler Kızılhaç köpekleri tarafından bulunan bir yaralıyı tedavi ediyorlar, New York Times, 02/21/1915

İngiliz denizaltılarında fareler yakıt sızıntısını bulmak için kullanılmışlardı, History of the World War, Vol. 3, Doubleday, Page & Co., 1917

TARİH : Osmanlı’dan kalan özel görüntüler !


İşte Osmanlı Devleti´nin hüküm sürdüğü topraklardan bu güne kalan görüntüler…

Türk askerleri Bağdat’ta talim yapıyor.

mqEB0P.jpg

20. yüzyılın başında Kabe.

lBElAE.jpg

1920’de İzmir.

Q1Qqjr.jpg

Dolmabahçe Sarayı’nın etrafına demirlemiş gemiler.

6YmO0k.jpg

Anadolu’nun bir kasabasından geçen kervan.

V2EdbR.jpg

Sultan Ahmet Camii 19. yüzyılın sonları.

Q1Qq9r.jpg

Bağdat şehir merkezi.

zQnX9g.jpg

Osmanlı topraklarından bir kare.

EQ3okD.jpg

Bağdat’ta Türk Ordusu.

1jN5q1.jpg

Makedonya’da bir pazar yeri.

0byddD.jpg

Eşeklerle taşımacılık yapanlar.

Do3ZZ1.jpg

Kahvenin önünde duran halk.

rYErlB.jpg

Pazar alışverişine çıkmış bir kadın.

REQM7G.jpg

Bir Müslüman köyü.

gjXamL.jpg

Köylü bir aile.

0bydOW.jpg

Nehirde seyahat edenler.

WWb5JL.jpg

Diyarbakır’dan Musul’a Fırat Nehri üzerinden giden insanlar.

Bo8Yq9.jpg

Hz. İsa’nın doğum yeri olan Beytüllahim’de süs eşyası satan Yahudiler.

q9EL5W.jpg

Bulgar kasabın önünde duran insanlar.

nYEnzg.jpg

1893 yılında ortaokuldan mezun olan iki genç.

1jN51p.jpg

Afyon tarlasında çalışan köylüler.

nYEnvl.jpg

Fırat Vadisi’ne bakan çocuklar.

Gb3Vq6.jpg

Selanik’teki Türk askerleri.

Z2YbgZ.jpg

Türk denizciler Bağdat’ta poz verirken. (20. yüzyılın başı)

Y34XP6.jpg

Çanakkale Anzak Koyu.

4Y0BYL.jpg

Hicaz Demiryolu’ndan ilk tren kalkarken… Yıl 1908.

PvQLv9.jpg

TARİH /// LEVENT ERTÜRK : SAVAŞTA HAYVANLAR


KAYNAK : http://leventerturk1961.wordpress.com/2014/08/06/savasta-hayvanlar/

Tarih boyunca bizlerin dostu, yardımcısı ve bazen yemeği olan hayvanlar, savaşlarda çok değişik amaçlarla kullanıldılar. Aşağıda, savaşta hayvanların kullanımını gösteren çeşitli resimler ver. Beğenmeniz dileği ile …

27 Mart 1940, bir ata gaz maskesi takılmış. Bu maske gerektiğinde yemlik olarak da kullanılabiliyordu. (Foto: AP)

Oglala savaşçıları, savaş başlıklarını takmış şekilde tepeden aşağı iniyorlar. (Foto, Edward S.Curtis, 1907)

19 Mayıs 1972 tarihli bu resimde teğmen Burr M.Willey ve sadık dostu, köpeği Moose, Güney Vietnam askerlerinin de desteği ile 13. yol üzerinden Saygon’a doğru ilerlemekte. Aynı yılın 19 Haziran tarihinde teğmen ve köpeği bir roket saldırısı ile öldürüldüler. (Foto: AP)

Mariana adaları Saipan’a doğru ilerlerken Amerikan denizcileri bulabildikleri her nakil hayvanından yararlanıyordu. Bu resimde, çeşitli malzemeleri bir öküze yükleyip ilerlemeye çalışıyorlar. (Foto: AP)

Amerikan deniz piyadelerine yardım eden bir Alman kurt köpeği, Japon keskin nişancısı tarafından vurulmuş durumda. Askerler köpeğin röntgen filmini çektikten sonra onu kurtarmaya çalışıyorlar. Kurt köpeği, bu resmin çekilmesinden kısa bir süre sonra enfeksiyondan dolayı öldü. (Foto: Ulusal II. Dünya Savaşı Müzesi arşivinden.)

Amerikan 6. süvari birliği Çin Pekin, Chien-meb ve Ta-ching-en kapıları arasında bir askeri yetkiliyi karşılıyorlar. (Foto: Underwood & Underwood, 1901)

Bir Amerikan destek birliği ve bazı Vietnamlılar, çeşitli malzemeleri yükledikleri fillerin üzerinde Vietnam ormanlarında ilerliyorlar. (Foto: Horst Faas, AP)

Yaklaşık 6 ay boyunca Etiyopya’da görev yapan bir İngiliz birliği. Develerin yardımı ile İtalyanların kontrolündeki 4,500 millik ormanlık bölgeyi aşmışlardı. 12 Mart, 1941. (Foto: AP)

Fransız direnişçilere yemek takviyesi yapılması için, bir sığır sürüsü Paris sokaklarında mezbahaya kesime götürülüyor. (Foto: Peter Carroll, AP)

Meşhur El-Alamein tank savaşının yaşandığı yerde dolaşan develer. Bu bölgede hala yüzlerce mayın bulunmakta ve tehlike arzetmektedir. 18 Mayıs, 1950 (Foto: AP)

Başkan Wilson tarafından denetlenen süvari birlikleri manevra yapıyorlar. 1913

Nöbetçi bir köpek, er P.Hester uyurken çevreyi kolluyor. Iwo Jima. Tarih belli değil. (Foto: AP, ulusal II. Dünya Savaşı arşivinden alınma.)

Adrian isimli eğitimli bir savaş köpeği, uzun bir seyahatin ardından, Portoriko’da taşıma sandığından çıkarılıyor. 13 Ocak 1943 (Foto: AP)

Savaş boyaları sürmüş ve başlıklar takmış bir kızılderili birliği. (Foto: Edward S.Curtis. 26 Aralık 1907) (Kişisel not: Özgürlüklerine son derece düşkün, asil ruhlu bu insanlara çok büyük saygı duyduğumu belirtmeliyim. Ne yazık ki büyük çoğunluğu yüzyıllara yayılan acımasız bir soykırımın kurbanı oldular.)

Çetin arazi şartlarında tercih edilen bir katır sürüsü, her an çökme tehlikesi ile dolu yollarda ilerliyor. (Foto: Ulusal Kongre savaş enformasyon dairesi arşivinden, 1942.)

Ertuğrul isimli imparatorluk süvari birliği, İstanbul. (Foto: Abdullah Früres)

Gettysburg, Pensilvanya savaşının ardından yerde yatan ölü bir at, 1863. (Foto: Kongre Kütüphanesi iç savaş fotograf arşivinden alınma.)

Siper savaşlarında kullanılan gaz maskelerini takmış şekilde, bir Fransız çavuş ve köpeği ön hatta doğru ilerliyorlar. Tarih: 1. Dünya savaşından. (Foto: Ulusal fotograf koleksiyonundan.)

İşgal edilmiş bölgelerden kaçan mülteciler Prag sokaklarındalar. 9 Ekim, 1938. (Foto: AP)

Tarihi net olarak bilinmeyen bir resim. Londra’nın bombalanmasının ardından yıkılan bir binadaki insanları bulan Rip isimli köpek. Bu köpek daha sonra, o karışıklık içinde evsiz ve nerdeyse açlıktan ölecek biçimde bulunmuş ve bir savaş kahramanı kabul edilmiştir.

Alman süvari birliği 9 Eylül 1939’da Polonya Lodz’a girerken halkın bir kısmı nazi selamı ile karşılıyorlar. (Foto: AP)

Küba, Remedios’ta General Gomez’in ordusundan bir kısmı at sırtında, 1899. (Foto: Strohmeyer & Wyman)

Kamuflaj içindeki bir asker, ormanlık alan eğitimi almış köpeğine nereye gitmesi gerektiğini gösteriyor. Bu köpekler II dünya savaşı Japon adaları çatışmalarında Japon keskin nişancılarının yerlerini tesbit etmek için büyük önem taşıyordu. Soloman adaları, 13 Ocak 1944. (Foto: AP)

Amerikan hava indirme birliklerinden bazı askerler Italya, Sicilya’da müttefiklerle buluşmak için bulabildikleri her vasıta ile ilermeye çalışıyorlar. 29 Temmuz, 1943. (Foto: İngiliz AP ajansı)

Almanya-Rusya sınırında bir yerlerde, bir Kızıl Ordu süvarisi, ağır hava şartlarında terkedilmiş bir tankın yanından geçmekte. 22 Şubat, 1942 (Foto: AP)

Almanların Rusya istilası başladığında, bir grup Alman süvarisi ön cephede, nehirde atlarına su içiriyorlar. 25 Kasım, 1941. (Foto: AP)

24 Temmuz 2005 tarihli bu resimde, Afrika’ya özgü iri bir fare, Chimoio Mozambik’te bir mayını koklamakta. Yaklaşık bir milyon kişinin öldüğü iç savaşın ardından, Mozambik toprakları mayın bakımından hala yüksek riskli bölgeler arasındadır. Mayınların tesbiti için özel olarak eğitilen dev Afrika fareleri pek çok insanın hayatının kurtarılmasında yardımcı olmuştur. (Foto: Alexander Joe, AFP-Getty Images)

Atların çektiği arabalara çeşitli malzemeler ve mühimmat yüklemiş bir Alman birliği Belçika, Brugge içlerine ilerliyor. 6 Mayıs 1940 (Foto: AP)

İkinci Dünya Savaşında Burma’da çekilen bu resimde, bir Amerikan askeri köylü çocuklarla birlikte fil sırtında. (Foto: AP, II Dünya Savaşı Müzesi Ulusal Arşivi)

Liberya’daki Amerikalı askeri mühendislerin maskotu olan Kudabu isimli sevimli şempanze, bir askerin miğferini yastık yapıp öğle uykusuna dalmak üzere. 7 Aralık 1942 (Foto: AP)

Sovyet işgalindeki Kuzeydoğu Finlandiya Salla bölgesinde bir Alman birliği, bataklığa dönüşmüş zor arazi şartlarında ilerlemeye çalışıyor. (Foto: AP)

Yaklaşık dört yıllık Japon işgalinden sonra İngiliz Pasifik Donanmasının desteği ile İngiltere’ye bağlanan Hong Kong Kowloon City sokaklarında İngiliz denizcileri at sırtında devriye geziyorlar. Ekim 1945. (Foto: AP)

II Dünya Savaşında pek çok askeri birlik sadece düşmanla değil, çetin arazi şartlarıyla da boğuşmak zorundaydı. Resimde, müttefik kuvvetler 5. orduya bağlı Amerikan ve İngiliz askerleri katırların yardımı ile İtalya’da kuzeye doğru ilerliyorlar. 15 Ocak 1944.

Vietkong kampının kurulu olduğu Khmer Rouge bölgesine ulaşmak için Kamboçyalı askerler, öküzlerin çektiği arabalarla malzeme ve mühimmat taşıyorlar. 2 Kasım 1972 (Foto: AP)

Üç Crow yerlisi kayalık bir arazide atlarını dinlendiriyorlar. (Foto: Edward S.Curtis, 1905)

Bir Amerikan destek birliği, fil sırtında, Vietnam ormanlarında zorlukla ilerliyor. 27 Haziran 1964. (Foto: AP, Horst Faas)

TARİH /// MEHMET TÜTÜNCÜ : Cezayir’de İshak ve Oruç Reislerin şe hadetleri ve kabirleri hakkındaki makale


Değerli üyeler,

Uzun yıllar üzerinde çalıştığım Cezayir’deki Osmanlı kültür mirası hakkındaki çalışmalarımı geçen yıl Cezayir’de Osmanlı İzleri adında bir kitapla sonuçlandırmıştım. Çamlıca yayınlarında çıkan bu kitapla araştırmalarımın neticelerini türkçe bilen okurların bilgisine sunmuştum. Tabi bu kitabın bir de Cezayirde geçerli dil olan Arapça veya Fransıcaya tercümesi gerekmektedir. Fakat bu konuda yapılan girişimler şu ana kadar neticesiz kalmıştır. İnşallah bir gün o da olur diyelim…

Bu araştırmalarda çok önemli bir konu açıkta kalmıştı. 500 yıl önce Kuzey Afrikanın İspanyolların ellerine geçmemesi için şehit olan Barbaros kardeşlerden İshak ve Oruç Reislerin kabirlerinin nerede olduğu meselesi. Bu konuda yaptığım incelemeleri ve saha araştırmalarının sonuçlarını yazdığım makalem Yedkıta dergisinin bu ay çıkan (Ağustos 2014) nüshasında yayınlanmiştir.

Ekte bu makalemi ilginize ve bilginize sunuyorum.

Saygılarımla,

Mehmet Tütüncü

barbaros.pdf

%d blogcu bunu beğendi: