Etiket arşivi: KİTAP TAVSİYESİ

KİTAP TAVSİYESİ : MK ULTRA İLE İLGİLİ YENİ BİR KİTAP /// Mind Control – Project Soul Catcher / // İNGİLİZCE


Volume 2: Project: Soul Catcher Secrets of Cyber and Cybernetic Warfare Revealed

Dr. Robert Duncan is honest and concise in his description of some of the most intrusive surveillance and behavioral modification technologies ever created. His latest work is a must read for everyone concerned with the future of human rights in the both the United States and abroad. His detailed description of the modalities used for hacking the human mind are both accurate and troublesome. Countless thousands have seen their lives ruined in the non-consensual experimentation phase regarding this technology. Finally, the reality of mind control is presented to the public in a factual and academic manner by a credible scientist with the curriculum vitae to back it up. The future of humanity is truly in peril when the abilty exist for the masses to be compltetely controlled by the whims of the few so insidiously. The technology Dr. Duncan describes in Soul Catcher is fascinating, worrisome and currently in use by several industrialized nations. Only time and ethical restraint will tell if this most pervasive technology is evil or devine.

Volume 2 details the CIA’s practices of interrogation and cybernetic mind control in their pursuit to weaponize neuropsychology. It covers the art of bio-communication war. Human beings are complex machines but their inner workings have been deciphered. Mind control and brainwashing have been perfected in the last 60 years. Hacking computers and hacking into individual minds are similar. The 21st century will be known as the age of spiritual machines and soulless men.

About the Authors:

The Mind Hacking Strategy Group is a consortium of conscientious scientists who report the abuses of science. ROBERT DUNCAN holds multiple degrees from Harvard University and Dartmouth College in Applied Sciences and Business. He has worked on projects for the Department of Defense, CIA and Justice Department in his career.

About the Book:

Volume 2 details the CIA’s practices of interrogation and cybernetic mind control in their pursuit to weaponize neuropsychology. It covers the art of bio-communication war. Human beings are complex machines but their inner workings have been deciphered. Mind control and brainwashing have been perfected in the last 60 years. Hacking computers and hacking into individual minds are similar. The 21st century will be known as the age of spiritual machines and soulless men.

The Objective:

During these mind control projects the handlers require a certain amount of ignorance by the individual about the topic to do their dirty work. More a person understands, the less influence they have. They have given up on subjects once they know too much. Humanity is undergoing a cataclysmic evolutionary event. Technology can be used for good or evil. These volumes of Project: Soul Catcher hope to force a technology transfer to the public sector for all its benefits by exposing the U.S.’s darkest secrets.

“Ye shall know the truth and the truth shall set you free.”

KİTAP TAVSİYESİ : Osmanlı’dan Cumhuriyet’e delilik algısını ince leyen yeni bir kitap : Deliler ve Doktorları


1

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e delilik algısını inceleyen yeni bir kitap: Deliler ve Doktorları

Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rüya Kılıç tarafından kaleme alınan Deliler ve Doktorları: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Delilik Tarih Vakfı Yurt Yayınları’ndan çıktı.

Osmanlı İmparatorluğu’nun son yüzyılı ile erken Cumhuriyet döneminde deliliğin nasıl algılandığını konu eden araştırma, Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde bulunan belgelerin, mevcut metinlerin ve verilerin dahil edildiği detaylı bir çalışmanın ürünü. Kitabında dönemin baskın Alman tıp ekolünü ve doktorların deliliğe yaklaşımını okuyucuya aktaran Kılıç, aynı zamanda delilerin ve ailelerinin öykülerini de doktor raporları, resmi yazışma ve soruşturma belgeleri ile okuyucuyla paylaşıyor.

Akıl hastalıklarının modern tıp ve psikiyatrinin ayrılmaz bir parçası hâline geldiği bir dönemi inceleyen kitap, pek çok soruya yanıt bulmaya çalışıyor: Delilerin hepsi akıl hastanelerine konulamadığına göre hangi tür deliler hastaneye kapatıldı, hangileri serbest bırakıldı? İktidarın çeşitli mekanizmaları yoluyla delileri dışlama isteği hangi oranda hayata geçirildi veya geçirilemedi? Sayfalar dolusu kanun, kural, madde ve yasağın acaba pratikteki karşılığı neydi?

264 sayfadan oluşan Deliler ve Doktorları: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Delilik, 25 TL’den satışa sunuluyor. Kitap aynı zamanda http://www.idefix.com/kitap/deliler-ve-doktorlari-ruya-kilic/tanim.asp?sid=UDQH1RGKJ7B83GVMNWUA adresi üzerinden sipariş edilebiliyor.

İlgili Kişi:

Esra Şavkın

Marjinal Porter Novelli

0212 219 29 71 / 0537 858 85 49

esras

Tarih Vakfı hakkında

12 kişilik Girişim Kurulu’nun çabaları ve 264 kurucu üyenin katkılarıyla 1991 yılında kurulan Tarih Vakfı’nın öncelikli amacı, tarihin bilimsel bir çalışma dalı olarak etkinleşmesini sağlamaktır. Devletten tümüyle bağımsız bir sivil toplum örgütü olan Tarih Vakfı’nın tüm kuruluş sermayesi kurucularının katkılarından oluşmaktadır. Vakıf aynı zamanda, Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal tarihi alanında uzmanlaşan bir arşiv, kütüphane, araştırma, eğitim, yayın ve müzecilik kuruluşudur. Tarih Vakfı düzenlediği etkinlikler ve konusunda uzman yayınları ile Türkiye’de bilimsel tarihçilik bilincinin gelişmesinde ve yerleşmesinde önemli rol oynamaktadır. Vakıf’la ilgili daha ayrıntılı bilgi için www.tarihvakfi.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

deliler_ve_doktorlari_bb.doc

KİTAP TAVSİYESİ : Babıâli’nin izinde yeni bir kitap : Osmanlı İmparatorluğu’nda Bürokratik Ref orm Babıâli 1789-1922


BASIN BÜLTENİ

Babıâli’nin izinde yeni bir kitap : Osmanlı İmparatorluğu’nda Bürokratik Reform Babıâli 1789-1922

“Gerçek Babıâli neydi? Bir teşkilat mı; bir bina mı? Yoksa gerçekten bir kapı ya da girişten öte bir şey değil miydi? Bu adın her koşulda hatırlanmasını sağlayacak kadar önemli olan şey neydi?”

Osmanlı tarihi konusundaki çalışmaları ile tanınan Amerikalı tarihçi Carter V. Findley, Tarih Vakfı Yayınları’ndan çıkan “Osmanlı İmparatorluğu’nda Bürokratik Reform Babıâli 1789-1922” adlı kitapta bu sorulardan yola çıkıyor ve Babıâli adıyla bilinen bürokratik yapıyı, bu yapının kadrolarını oluşturan insan topluluğunun evrimiyle birlikte yakından inceliyor.

Kitap, egzotizmin ötesine geçerek hem imparatorluğun merkezi hem de Osmanlı toplumunun hassas bir noktası olan Babıali’nin idare ve yürütme usüllerine ışık tutuyor. Bunu yaparken, Osmanlı İmparatorluğu’nun sivil-bürokratik yapılanmasında gerçekleşen yenilik hareketlerini farklı bir gözle ele alıyor ve tüm süreçleri neden-sonuç ilişkisi içerisinde değerlendirmeye çalışıyor.

İdari sınıfın gelişim evrelerinden imparatorluğun gerileme dönemine, Tanzimat Dönemi Osmanlı siyasi yaşamından teşkilatın geçirdiği reform sürecine kadar yaklaşık 150 yıllık bir zaman dilimini kapsayan kitap, Osmanlı tarihine merak duyanlar ve bu alanda çalışmak isteyen bilim insanları için iyi bir kaynak niteliğinde.

454 sayfadan oluşan Osmanlı İmparatorluğu’nda Bürokratik Reform Babıali 1789-1922, 40 TL’den satışa sunuluyor. Kitap aynı zamanda http://www.idefix.com/kitap/osmanli-imparatorlugunda-burokratik-reform-babiali-1789-1922-carter-v-findley/tanim.asp?sid=F3UD69LPX6A5X3F48IHV adresi üzerinden sipariş edilebiliyor.

İlgili Kişi:

Esra Şavkın

Marjinal Porter Novelli

0212 219 29 71 / 0537 858 85 49

esras

Tarih Vakfı hakkında

12 kişilik Girişim Kurulu’nun çabaları ve 264 kurucu üyenin katkılarıyla 1991 yılında kurulan Tarih Vakfı’nın öncelikli amacı, tarihin bilimsel bir çalışma dalı olarak etkinleşmesini sağlamaktır. Devletten tümüyle bağımsız bir sivil toplum örgütü olan Tarih Vakfı’nın tüm kuruluş sermayesi kurucularının katkılarından oluşmaktadır. Vakıf aynı zamanda, Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal tarihi alanında uzmanlaşan bir arşiv, kütüphane, araştırma, eğitim, yayın ve müzecilik kuruluşudur. Tarih Vakfı düzenlediği etkinlikler ve konusunda uzman yayınları ile Türkiye’de bilimsel tarihçilik bilincinin gelişmesinde ve yerleşmesinde önemli rol oynamaktadır. Vakıf’la ilgili daha ayrıntılı bilgi için www.tarihvakfi.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

osmanli_imparatorlugunda_burokratik_reform_bb.docx

KİTAP TAVSİYESİ : YAHUDİLİĞİN KÖKENLERİ VE KÜRESEL GÜCÜ


KİTABI BURADAN SATIN ALABİLİRSİNİZ.

KİTAP TAVSİYESİ : LİBRA KİTAPEVİ’NDEN YAZ KAMPANYASI /// TAVSİYE EDERİZ


Değerli arkadaşlar

Yeni bir yaz kampanyası ile karşınızdayız. Aşağıdaki beş kitabı kargo dahil adrese teslim TL 80.-‘e satın alabilirsiniz.

Rıfat N. Bali, American Diplomats in Turkey – Oral History Transcripts Cilt 1-2

http://www.librakitap.com.tr/content/view/327/219/

Roger A. Deal, Crimes of Honor, Drunken Brawls and Murder – Violence in Istanbul Under Abdülhamit II

http://www.librakitap.com.tr/content/view/309/219/

Berke Torunoğlu, Murder in Salonika 1876: A Tale of Apostasy and International Crisis

http://www.librakitap.com.tr/content/view/355/219/

Aslı Emine Çomu, The Exchange of Populations and Adana (1830-1927)

http://www.librakitap.com.tr/content/view/337/219/

Rıfat N. Bali, The Wealth Tax (Varlık Vergisi) Affair – Documents From the British National Archives

http://www.librakitap.com.tr/content/view/357/219/

TL 80.- kargo dahil

Değerli arkadaşlar

Aşağıdaki yedi kitabı da kargo dahil adrese teslim TL 60.-‘e satın alabilirsiniz.

Murat Sever, Ahmet Hamdi Başar ve İstanbul Tüccar Derneği

http://www.librakitap.com.tr/content/view/255/219/

Murat Turan, CHP’nin Doğu’da Teşkilatlanması (1923-1950)

http://www.librakitap.com.tr/content/view/333/219/

Çağla Kubilay, İslamcı Söylemde Kamusal Alan ve Türban Tartışmaları

http://www.librakitap.com.tr/content/view/310/219/

Rıfat N. Bali, Savarona: Atatürk’e Son Armağan

http://www.librakitap.com.tr/content/view/285/219/

Rıfat N. Bali, Tabutluklar, Sansaryan Han ve İki Emniyet Müdürü

http://www.librakitap.com.tr/content/view/326/219/

Rıfat N. Bali, Varlık Vergisi Hatıralar – Tanıklıklar

http://www.librakitap.com.tr/content/view/364/219/

Ester Debus, Türkiye Cumhuriyet’inde "Fetva Müessesesi" Çerçevesinde Milli Gazete’de Yayınlanan Fetvalar

http://www.librakitap.com.tr/content/view/278/219/

TL 60.- kargo dahil

Ödeme kredi kartı veya banka havalesi ile yapılmalıdır. Kredi kartı bilgileri (numara, son geçerlilik ve üç haneli güvenlik kodu) bize telefon veya faks ile (212-231 11 29 ) verilmelidir.

Ödemeyi yaptıktan sonra kargo ve fatura için;

– Açık adresiniz

– Telefonunuz

– T.C. Kimlik numaranızı

bildirmenizi rica ederiz.

Rıfat Bali
LIBRA
Istanbul
Tel : 90 – 212 – 232 99 04 / 05
Fax: 90 – 212 – 231 11 29

www.librabooks.com.tr

http://www.librakitap.com.tr/

KİTAP TAVSİYESİ : LİBRA KİTAPEVİ’NDEN YAZ KAMPANYASI /// TAVSİYE EDERİZ


Değerli arkadaşlar

Yeni bir yaz kampanyası ile karşınızdayız. Aşağıdaki beş kitabı kargo dahil adrese teslim TL 80.-‘e satın alabilirsiniz.

Rıfat N. Bali, American Diplomats in Turkey – Oral History Transcripts Cilt 1-2

http://www.librakitap.com.tr/content/view/327/219/

Roger A. Deal, Crimes of Honor, Drunken Brawls and Murder – Violence in Istanbul Under Abdülhamit II

http://www.librakitap.com.tr/content/view/309/219/

Berke Torunoğlu, Murder in Salonika 1876: A Tale of Apostasy and International Crisis

http://www.librakitap.com.tr/content/view/355/219/

Aslı Emine Çomu, The Exchange of Populations and Adana (1830-1927)

http://www.librakitap.com.tr/content/view/337/219/

Rıfat N. Bali, The Wealth Tax (Varlık Vergisi) Affair – Documents From the British National Archives

http://www.librakitap.com.tr/content/view/357/219/

TL 80.- kargo dahil

Değerli arkadaşlar

Aşağıdaki yedi kitabı da kargo dahil adrese teslim TL 60.-‘e satın alabilirsiniz.

Murat Sever, Ahmet Hamdi Başar ve İstanbul Tüccar Derneği

http://www.librakitap.com.tr/content/view/255/219/

Murat Turan, CHP’nin Doğu’da Teşkilatlanması (1923-1950)

http://www.librakitap.com.tr/content/view/333/219/

Çağla Kubilay, İslamcı Söylemde Kamusal Alan ve Türban Tartışmaları

http://www.librakitap.com.tr/content/view/310/219/

Rıfat N. Bali, Savarona: Atatürk’e Son Armağan

http://www.librakitap.com.tr/content/view/285/219/

Rıfat N. Bali, Tabutluklar, Sansaryan Han ve İki Emniyet Müdürü

http://www.librakitap.com.tr/content/view/326/219/

Rıfat N. Bali, Varlık Vergisi Hatıralar – Tanıklıklar

http://www.librakitap.com.tr/content/view/364/219/

Ester Debus, Türkiye Cumhuriyet’inde "Fetva Müessesesi" Çerçevesinde Milli Gazete’de Yayınlanan Fetvalar

http://www.librakitap.com.tr/content/view/278/219/

TL 60.- kargo dahil

Ödeme kredi kartı veya banka havalesi ile yapılmalıdır. Kredi kartı bilgileri (numara, son geçerlilik ve üç haneli güvenlik kodu) bize telefon veya faks ile (212-231 11 29 ) verilmelidir.

Ödemeyi yaptıktan sonra kargo ve fatura için;

– Açık adresiniz

– Telefonunuz

– T.C. Kimlik numaranızı

bildirmenizi rica ederiz.

Rıfat Bali
LIBRA
Istanbul
Tel : 90 – 212 – 232 99 04 / 05
Fax: 90 – 212 – 231 11 29

www.librabooks.com.tr

http://www.librakitap.com.tr/

KİTAP TAVSİYESİ /// The Best Known American in Turkey : Betty Carp /// YAZAR : RIFAT BALI


KİTABI SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN.

This book is about the life of Betty Carp, a diminutive lady who had the reputation of being "the best known American in Turkey". Betty Carp started her career as a telephonist and typewritist at the American Embassy in Constantinople in 1914 hired by Henry Morgenthau, the American Ambassador at that time. She retired in 1964 after 50 years of service as an Attaché and Political Officer. During World War II years she worked for the Office of Strategic Services, the precursor of CIA with Allen W. Dulles that she met and admired during his assignment in Constantinople in the years 1921-1922.

Betty Carp was also deeply involved in charity work and the American Hospital in Istanbul where she contributed by raising money for the Hospital. This book covers her life as well as her correspondence with various friends and ambassadors and bring into the light the life and works of an extraordinary woman, unknown so far.

%d blogcu bunu beğendi: