Etiket arşivi: Başbakan

IRAK DOSYASI : Maliki Yeniden Başbakan Olabilir mi ?


Bilgay Duman

Araştırmacı, ORSAM

Haziran ayında başlayan Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) operasyonları sonrası Irak için bölünme senaryoları konuşulurken, 30 Nisan 2014’te yapılan seçimlerin ardından siyasi süreç de ağır aksak yürütülmeye çalışılıyor. Irak Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanı’nın seçilmesinin ardından siyasetin yeni gündem maddesi hükümetin kurulması.

Meclis başkanının Sünnilerden, cumhurbaşkanının Kürtlerden seçilmiş olması, Irak’ta dengeleri yeniden sağlamaya yönelik olumlu bir adım olarak değerlendirilebilir. Ancak Nuri Maliki, bir yandan iktidarını korumak ve üçüncü dönem başbakanlığı almak için IŞİD’e karşı özellikle Bağdat ve güneyini savunmaya çalışırken, bir yandan da Maliki’nin yeniden başbakanlığına karşı muhalefetin giderek güçlenmesi, Irak’taki siyasi dengenin ayarını kaçırmaktadır. IŞİD’in operasyonlarına karşı olarak bütün Şii gruplar ve hatta dini merci Maliki’ye destek verirken, aynı destek Maliki’nin üçüncü dönem başbakanlığına ilişkin olarak bir karşı duruşa dönüşüyor. Nuri Maliki halen ısrarla başbakan olmak için mücadele etse de bu oldukça zor görünmektedir.

Maliki’ye muhalefetin nedenleri

Irak’taki Sünni ve Kürtlerin yanı sıra, Şii gruplar içerisinde de Maliki’nin üçüncü dönem başbakanlığına ilişkin ciddi bir muhalefet sergilenmektedir. Bu muhalefetin hem Bağdat politikası hem de Şii iç politikasıyla ilgisi olduğunu söylemek mümkündür.

Öncelikle Nuri Maliki’nin özellikle ikinci başbakanlığı döneminde iktidarını tekelleştirmeye çalışması Şii grupların tepkisine yol açmıştır. 2010’daki seçimlerin ardından hükümet kurma sürecinde güvenlikle ilgili bakanlıkların belirlenememesini kendisi için bir avantaja çeviren Maliki, savunma bakanlığı, içişleri bakanlığı ve ulusal güvenlik bakanlığını vekaleten kendisi yürütmüş ve böylece güvenlik teşkilatını da tekelleştirmiştir.

2012’deki hükümet krizinin ardından görevinden ayrılan bakanların yerine kendisine yakın isimleri de vekaleten bakan olarak görevlendiren Nuri Maliki, hükümeti ulusal birlik hükümetinden çoğunluk hükümetine dönüştürmüştür. Bu süreçte 2010’dan sonra neredeyse tüm Şii grupların içerisinde yer aldığı Ulusal İttifak’ın kurulmasına rağmen Maliki’nin bu ittifaktan bağımsız hareket etmesi diğer Şii grupları rahatsız etmiş ve Maliki’nin Şii birlikteliğini bozduğuna ilişkin görüş birliğine yol açmıştır.

Bununla birlikte merkezi hükümette elde ettiği pozisyonu yerel siyaset için de kullanan Nuri Maliki’nin, diğer Şii grupların vilayet yönetimlerindeki etkisini sınırlamaya ve Şii bölgelerinde hakimiyet kurmaya çalışması da Şii gruplar içerisinde Maliki’ye yönelik tepkiyi artırmıştır. Öte yandan Irak’taki siyasi ve güvenlik krizinin sorumlusu olarak da Maliki görülmekte ve Sünniler ile Kürtleri ötekileştirerek krizi derinleştirdiğine inanılmaktadır.

Zira Necef merciliğinin hükümetin kurulmasına ilişkin ön gördüğü şartlar Nuri Maliki’ye ilişkin tutumu da ortaya koymaktadır. Necef’in hükümetin kurulmasına ilişkin üç temel unsur üzerinde durduğu görülmektedir. Necef eski hataların tekrarlanmaması, bütün kesimleri tatmin edecek ve ulusal farklılıklara saygı gösterecek bir hükümetin oluşturulması ve çoğunluk hükümeti yerine ulusal birlik hükümetinin kurulması yönünde görüş bildirmektedir. Bu görüş dikkate alındığında Nuri Maliki’ye ilişkin tutum ortaya çıkmaktadır.

Mevcut durum itibarıyla hükümetin kurulma görevinin kime verileceğine ilişkin yoğun bir tartışma yaşanmaktadır. Nuri Maliki, Irak Federal Yüksek Mahkemesi’ne lideri olduğu Kanun Devleti Koalisyonu’nun meclisteki en büyük grup olduğunu tasdik ettirmek için nabız yoklarken, Şii gruplar Ulusal İttifakı ayakta tutmaya çalışmaktadır. Maliki, Şii birlikteliğini bozmamak için Ulusal İttifak içerisinde yer aldıklarını ifade etse de Ulusal İttifak içerisindeki genel tutumdan farklı davranmaktadır. Maliki meclisteki en büyük grubun Kanun Devleti Koalisyonu olduğunu belirterek, hükümeti kurma görevinin kendilerine verilmesi yönünde ısrarcı davranmaktadır.

Ancak burada Nuri Maliki, 2010’da başbakan olduğu yöntemi reddetmekte ve kendisiyle çelişkiye düşmektedir. Bilindiği gibi 2010 seçimlerinde İyad Allavi liderliğindeki Irakiye Listesi birinci parti olarak çıkarken, Ulusal İttifak’ın kurulmasından sonra hükümeti kurma görevi Ulusal İttifak’a verilmiştir. Mevcut durum itibarıyla Irak meclisindeki en büyük grup Ulusal İttifak olarak görünmektedir. Bu nedenle hükümeti kurma görevinin Kanun Devleti Koalisyonu’na değil, Ulusal İttifak’a verilmesi yönünde görüş birliği bulunmaktadır.

Maliki’nin, Ulusal İttifak içerisindeki en büyük grubun Kanun Devleti Koalisyonu olmasına rağmen, hükümet kurma görevinin doğrudan Kanun Devleti’ne verilmesini istemesi, Ulusal İttifak içerisinden tekrar kendisinin aday gösterilmeyeceğine yönelik güçlü duruştan çekindiğini gösterir niteliktedir. Maliki, Kanun Devleti Koalisyonu’nun aldığı milletvekili sayısıyla en güçlü aday gibi gözükürken, Irak genel siyasetinin eğilimi açısından başbakanlık için düşünülmediği görülmektedir.

Bununla birlikte Irak siyasetinin etkin iki aktörü olan hem İran hem de ABD, ulusal birlik hükümetinden yana tavır sergiler görünmektedir. Her iki taraf da Nuri Maliki’ye IŞİD’e karşı mücadelede destek verirken, Irak’ın ulusal birliği ve toprak bütünlüğü yönünde yapılan açıklamalar, Maliki’nin üçüncü dönem adaylığını zora sokmaktadır. Nuri Maliki’nin, Türkiye ile de ilişkilerini bozması, Türkiye’nin desteğini de kendisinden uzak bırakmaktadır.

Maliki ve Irak’ın geleceği

Bu süreçte Nuri Maliki’nin üçüncü dönem başbakanlığı hem iç hem de dış faktörler açısından zor görünmektedir. Kulislerden Maliki’nin yerine pek çok isim konuşulmaya başlamıştır. Burada temel meselenin başbakan adayının Kanun Devleti Koalisyonu içerisinden olmaması değil, Nuri Maliki’nin üçüncü dönem başbakan olmaması olduğu görülmektedir.

Zira Kanun Devleti Koalisyonu içerisinden Hudair Kuzai, Ali Edip, Tarık Necim gibi isimlerin başbakan adayı olabileceği konuşulmaktadır. Ayrıca Adil Abdülmehdi, Ahmet Çelebi, Cabir Solak, Bakır Zubeydi gibi isimlerin de başbakan adaylığı için isimleri geçmektedir. Ancak Irak siyasetindeki genel eğilime bakıldığında konuşulan isimlerden daha çok perde arkası isimler üzerinde anlaşmaya çalışıldığı görülmektedir.

Irak meclis başkanı ve cumhurbaşkanının seçilmesi Irak iç siyasetinde sürecin oturmaya ve ulusal uzlaşının yeniden sağlanmaya başladığının ilk işaretleri olarak değerlendirilebilir. Özellikle Irak siyasetini gerginleştirdiği söylenen Nuri Maliki ve Usame Nuceyfi’nin siyasetten çekilmelerine yönelik görüş birliğinin ilk hamlesinin Nuceyfi’nin meclis başkanlığı görevini bırakarak yapılması, ayrılma sürecini yüksek sesle tartışan Kürtlerin yeniden cumhurbaşkanlığı görevini alarak, merkez siyasetten kopmayacaklarına yönelik verdikleri mesaj, Irak siyasetinin yeniden rayına oturmaya başladığını gösterir niteliktedir. Burada ana nokta, bütün tarafları tatmin edebilecek bir adayın belirlenmesidir.

Yeni başbakanın siyasi duruşu ve tavrı Irak’ın geleceğini de belirleyebilecek niteliktedir. Maliki’nin Irak iç siyasetindeki tavrı hem Kürtleri hem de Sünnileri radikalleştirmiş, Irak merkez siyasetinden uzaklaştırmıştır. Irak’ın siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne yönelik genel eğilim dikkate alındığında Kürtleri ve Sünnileri merkeze çekebilecek bir adayın belirlenmesi mümkün görünmektedir. Nuri Maliki dışında üzerinde azami olarak anlaşılabilecek ve ulusal uzlaşıyı sağlayabilecek bir isim Irak’taki siyasi barışı yeniden sağlayabileceği gibi bölgesel ve uluslararası düzeyde Irak’ın konumu güçlendirecek nitelikte olacaktır.

*Bu yazı 2 Ağustos 2014 tarihinde Al Jazeera Türk-Görüş’te yayınlanmıştır.

MUHSİN YAZICIOĞLU DOSYASI /// Muhsin Yazıcıoğlu : Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Cumhur Başkanı Ola maz


Büyük Birlik Partisi Başkanı Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu!nun Kurul toplantısında yaptığı Konuşması medyada yankı yarattı.

Büyük Birlik Partisi Başkanı Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu!nun Kurul toplantısında yaptığı Konuşması medyada yankı yarattı.Muhsin Yazıcıoğlu konuşması tıkla izle

"Bakın daha yakınlara Yeni Ortadoğu haritaları yayınlanırdı. Şimdi ise AKP‘nin ‘biz de bunun bir parçasıyız’ dediği Büyük Ortadoğu Projesi kapsamına alınan Türkiye için işte bu ifade ettiğim haritalar yayınlanmaktadır. Ortadoğu’da daha çok etnik, mezhebi çatışmaya kan, kin ve nefretle kavgaların çoğaltılarak istikrarlı bölünmelerle, kontrollü istikrarsızlıklarla Ortadoğu’yu yönetme amacını taşıyan BOP’un bir parçası hatta onun Eşbaşkanı olduğunu söyleyen Sayın Başbakan, Asla bu düşüncesiyle Cumhurbaşkanı olamaz!"

Muhsin Yazıcıoğlu: Erdoğan cumhurbaşkanı olamaz!

Muhsin Yazıcıoğlu | Başbakan Recep Tayyip Erdoğan‘dan Cumhurbaşkanı Olmaz!

Muhsin Yazıcıoğlu Kimdir?

Muhsin Yazıcıoğlu; 1954 yılında Sivas’ın Sarkışla ilçesi Elmalı Köyü’nde bir çiftçi ailesinin oğlu olarak doğdu. İlk ve orta öğrenimini Şarkışla’da yaptı.

Yüksek öğrenimini yapmak üzere 1972’de Ankara’ya geldi. Üniversite tahsilini, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde tamamladı.

1968’de cemiyet (dernek) çalışmalarına başladı. Şarkışla’da Genç Ülkücüler Hareketi’ne katildi. Ankara’ya geldikten sonra ise, Ülkü Ocakları Genel Merkezi’nde görev yapmaya başladı. Sırasıyla; Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcılığı ve Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı yaptı. (1977-78).

1978’de faaliyete geçen Ülkücü Gençlik Derneği’nin kurucu Genel Başkanı oldu. 1980 yılına kadar MHP‘de Genel Başkan Müşavirliği görevinde bulundu.

12 Eylül 1980’de yapılan askeri darbenin ardından, MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası sanığı olarak cezaevine konuldu. 5,5 yılı hücrede olmak üzere 7,5 yıl Mamak Cezaevi’nde kalan Muhsin Yazıcıoğlu, 7,5 yıl cezaevinde kaldığı bu davadan herhangi bir ceza almadı.

Cezaevinden çıktıktan sonra, mağdur olmuş ülkücülere ve onların ailelerine yardim amacıyla kurulan Sosyal Güvenlik ve Eğitim Vakfı’nın başkanlığını yaptı.

1987’de arkadaşları ile birlikte MÇP’de siyasete girdi. MÇP’de Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulundu.

1991 genel seçimlerinde üç partinin oluşturduğu ittifak bünyesinde, milletvekili adayı oldu. “O, inançlarınızı Meclis’e taşıyacak” sloganıyla, Sivas’tan milletvekili seçildi.

1992 yılı Temmuz ayında, “içinde bulunduğu partinin siyasi anlayışıyla uyuşamadığı için” bir grup arkadaşı ile birlikte MÇP’den ayrıldı. 29 Ocak 1993 tarihinde Büyük Birlik Partisi kuruldu ve bu partinin Genel Başkanlığına seçildi.

24 Aralık 1995’te yapılan erken genel seçimlerde ANAP-BBP ittifakından 20. Dönem Sivas milletvekili olarak, yeniden meclise girdi. 28.02.1996 tarihinde ANAP’tan istifa ederek, BBP’ye döndü.

26 Nisan 1998’de yapılan 3. Büyük Kurultay’da, 8 Ekim 2000 tarihinde yapılan 4. Büyük Kurultay’da, 2 Haziran 2002 tarihinde yapılan 1. Olağanüstü Büyük Kurultay’da,20 Temmuz 2003 tarihinde yapılan 5. Olağan Büyük Kurultay’da,30 Nisan 2006 tarihinde yapılan 6. Olağan Büyük Kurultay’ta ve 15 Nisan 2007 2.Olağanüstü Büyük Kurultayda tekrar BBP Genel Başkanlığına seçilmiştir.

22 Temmuz Erken Genel seçimlerinde BBP’nin seçimi protesto etmesi sebebiyle partisinden istifa ederek Sivas’tan bağımsız milletvekili adayı olup 23. dönem milletvekiliğine seçilmiştir.Daha sonra BBP’ye katılarak TBMM’de Büyük Birlik Partisi Sivas Milletvekili olarak BBP’yi Meclis’te temsil etmiştir.19 Ağustos’ta yapılmış olan BBP’nin 3.Olağanüstü Büyük kurultayında tekrar Genel Başkan olmuştur. Muhsin Yazıcıoğlu, 25 Mart 2009 günü bir helikopter kazasında yaşamını yitirmiştir.

Muhsin Yazıcıoğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.

VİDEO LİNK:

MUHSİN YAZICIOĞLU DOSYASI /// Muhsin Yazıcıoğlu : Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Cumhur Başkanı Ola maz


Büyük Birlik Partisi Başkanı Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu!nun Kurul toplantısında yaptığı Konuşması medyada yankı yarattı.

Büyük Birlik Partisi Başkanı Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu!nun Kurul toplantısında yaptığı Konuşması medyada yankı yarattı.Muhsin Yazıcıoğlu konuşması tıkla izle

"Bakın daha yakınlara Yeni Ortadoğu haritaları yayınlanırdı. Şimdi ise AKP‘nin ‘biz de bunun bir parçasıyız’ dediği Büyük Ortadoğu Projesi kapsamına alınan Türkiye için işte bu ifade ettiğim haritalar yayınlanmaktadır. Ortadoğu’da daha çok etnik, mezhebi çatışmaya kan, kin ve nefretle kavgaların çoğaltılarak istikrarlı bölünmelerle, kontrollü istikrarsızlıklarla Ortadoğu’yu yönetme amacını taşıyan BOP’un bir parçası hatta onun Eşbaşkanı olduğunu söyleyen Sayın Başbakan, Asla bu düşüncesiyle Cumhurbaşkanı olamaz!"

Muhsin Yazıcıoğlu: Erdoğan cumhurbaşkanı olamaz!

Muhsin Yazıcıoğlu | Başbakan Recep Tayyip Erdoğan‘dan Cumhurbaşkanı Olmaz!

Muhsin Yazıcıoğlu Kimdir?

Muhsin Yazıcıoğlu; 1954 yılında Sivas’ın Sarkışla ilçesi Elmalı Köyü’nde bir çiftçi ailesinin oğlu olarak doğdu. İlk ve orta öğrenimini Şarkışla’da yaptı.

Yüksek öğrenimini yapmak üzere 1972’de Ankara’ya geldi. Üniversite tahsilini, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde tamamladı.

1968’de cemiyet (dernek) çalışmalarına başladı. Şarkışla’da Genç Ülkücüler Hareketi’ne katildi. Ankara’ya geldikten sonra ise, Ülkü Ocakları Genel Merkezi’nde görev yapmaya başladı. Sırasıyla; Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcılığı ve Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı yaptı. (1977-78).

1978’de faaliyete geçen Ülkücü Gençlik Derneği’nin kurucu Genel Başkanı oldu. 1980 yılına kadar MHP‘de Genel Başkan Müşavirliği görevinde bulundu.

12 Eylül 1980’de yapılan askeri darbenin ardından, MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası sanığı olarak cezaevine konuldu. 5,5 yılı hücrede olmak üzere 7,5 yıl Mamak Cezaevi’nde kalan Muhsin Yazıcıoğlu, 7,5 yıl cezaevinde kaldığı bu davadan herhangi bir ceza almadı.

Cezaevinden çıktıktan sonra, mağdur olmuş ülkücülere ve onların ailelerine yardim amacıyla kurulan Sosyal Güvenlik ve Eğitim Vakfı’nın başkanlığını yaptı.

1987’de arkadaşları ile birlikte MÇP’de siyasete girdi. MÇP’de Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulundu.

1991 genel seçimlerinde üç partinin oluşturduğu ittifak bünyesinde, milletvekili adayı oldu. “O, inançlarınızı Meclis’e taşıyacak” sloganıyla, Sivas’tan milletvekili seçildi.

1992 yılı Temmuz ayında, “içinde bulunduğu partinin siyasi anlayışıyla uyuşamadığı için” bir grup arkadaşı ile birlikte MÇP’den ayrıldı. 29 Ocak 1993 tarihinde Büyük Birlik Partisi kuruldu ve bu partinin Genel Başkanlığına seçildi.

24 Aralık 1995’te yapılan erken genel seçimlerde ANAP-BBP ittifakından 20. Dönem Sivas milletvekili olarak, yeniden meclise girdi. 28.02.1996 tarihinde ANAP’tan istifa ederek, BBP’ye döndü.

26 Nisan 1998’de yapılan 3. Büyük Kurultay’da, 8 Ekim 2000 tarihinde yapılan 4. Büyük Kurultay’da, 2 Haziran 2002 tarihinde yapılan 1. Olağanüstü Büyük Kurultay’da,20 Temmuz 2003 tarihinde yapılan 5. Olağan Büyük Kurultay’da,30 Nisan 2006 tarihinde yapılan 6. Olağan Büyük Kurultay’ta ve 15 Nisan 2007 2.Olağanüstü Büyük Kurultayda tekrar BBP Genel Başkanlığına seçilmiştir.

22 Temmuz Erken Genel seçimlerinde BBP’nin seçimi protesto etmesi sebebiyle partisinden istifa ederek Sivas’tan bağımsız milletvekili adayı olup 23. dönem milletvekiliğine seçilmiştir.Daha sonra BBP’ye katılarak TBMM’de Büyük Birlik Partisi Sivas Milletvekili olarak BBP’yi Meclis’te temsil etmiştir.19 Ağustos’ta yapılmış olan BBP’nin 3.Olağanüstü Büyük kurultayında tekrar Genel Başkan olmuştur. Muhsin Yazıcıoğlu, 25 Mart 2009 günü bir helikopter kazasında yaşamını yitirmiştir.

Muhsin Yazıcıoğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.

CHP MİLLETVEKİLİ ATİLLA KART : Başbakan’ın Kamuoyundan Sakladığı “Aklanma” (!) Raporu


Basın Duyurusu ;

Başbakan’ın Kamuoyundan Sakladığı “Aklanma” (!) Raporu…

Başbakan’ın, oğlu Bilal Erdoğan ile yaptığı telefon konuşmalarıyla ilgili TÜBİTAK raporu hakkında; Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başkanlığı’na, Tarafımızdan yapılan başvurunun örneği 3 sayfa olarak ilişikte sunulmuştur.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur.

08 Temmuz 2014

Başbakanlık – Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başkanlığına

Ankara

İtiraz eden :

Atilla Kart (TC 45304554606)

Konya Milletvekili – Anayasa Komisyonu Üyesi

TBMM Ankara

İtiraz olunan işlem : TÜBİTAK’ın 2.07.2014/126350 sayılı işlemi.

Tebliğ tarihi : 7 Temmuz 2014

İtiraz sebepleri : (I) 17 Aralık yolsuzluk operasyonu sürecinde Başbakan R.Tayyip Erdoğan’ın, oğlu Bilal Erdoğan ile yapmış olduğu konuşmalarla ilgili ses kayıtları, Türkiye gündemindeki önemini korumaktadır. 6 ay boyunca ses kayıtları üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırmaktan kaçınan Başbakan’ın, aradan 6 ay geçtikten sonra, tüm kadroları değiştirilen TÜBİTAK’tan aldığı-aldırdığı rapora göre; ses kayıtlarında hece hece montaj…”yapılmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı hakkında böylesine ağır iddiaları içeren suçlamalardan dolayı, “aklanma sonucunu” doğuracak yasal gelişmelerin ortaya çıkmasından, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak memnuniyet duyarız. Böyle bir sonucun ortaya çıkması halinde, Başbakan’ın da göğsünü gere gere sözü edilen raporu ve dayanaklarını, kamuoyuyla paylaşması ve Uzmanların incelemesine açması gerekir.

(II) Bu gerekçeyle Başbakanlığa yaptığımız başvuru, ilgisi sebebiyle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na gönderilmiş; Bakanlığın ise evrakı TÜBİTAK’a göndermesi sonucu, TÜBİTAK yukarıda sözü edilen işlemi tesis etmiştir. TÜBİTAK; 2.07.2014-126350 sayılı işleminde; 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanununun 20. Maddesine göre; adli kovuşturma ve kovuşturmaya ilişkin bilgi veya belgeleri;

Suç işlenmesine yol açması, Soruşturma ya da kovuşturmayı tehlikeye dönüştürmesi, Yargılama görevinin gereğince yerine getirilmesini engellemesi, Hakkında dava açılmış bir kişinin adil yargılanma hakkını ihlal edecek, nitelikte olması halinde; “mezkûr belgenin kamuoyuna açıklanamayacağı” gerekçesiyle talebimizi reddetmiştir.

(III) Mezkûr işlemin; kamu yönetimi ciddiyeti ve sorumluluğuyla, halkın doğru bilgilendirilmesi hakkıyla bağdaşır bir yönü olmadığından; itirazımızın kabulüyle, bilgi ve belgeye erişimin sağlanmasına karar verilmesi için, iş bu başvuruyu ve itirazı yapmak gereği doğmuştur; Şöyle ki

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve Cumhurbaşkanı adayı ile aile bireyleri hakkında, içeriğinde suç bulgularını barındıran “yasal ve somut bulgulara” dayalı olan ses kayıtları mevcuttur. Bu ses kayıtlarının gerçeğe uygun olduğu, her hangi bir montajın olmadığına dair uluslararası kuruluşlardan alınan raporlar vardır. Hal böyle olmasına rağmen; TÜBİTAK bünyesinde kadro değişiklikleri yapıldıktan ve aradan 6 ay geçtikten sonra, ses kayıtlarının “hece hece montaj” olduğuna dair, TÜBİTAK’tan rapor alınmış olması, başlı başına soru işaretlerini beraberinde getirmiştir.

Bu raporun tüm bulgularıyla birlikte kamuoyunun bilgisine sunulması gerekir.

Bir ülkenin Başbakanı hakkında “aşama ve ciddiyet kazanmış” olan iddiaların tahkiki zorunludur. Bu iddiaların, ilgili idari ve adli mercilerde tartışılması gerekir. Bu tartışmaların sağlıklı ve verimli bir şekilde yapılabilmesi için, iddialarla ilgili bulgular hakkında kamuoyu bilgilendirilmelidir. Suçlamaya konu olan bulgular, suçlamayla ilgili olarak Başbakan tarafından yapılan savunmalar ve nihayet bu iddiaların “Uzman Kurum’lar” tarafından tartışılıp, değerlendirilmesi; demokrasinin ve şeffaf bir toplum olmanın gereğidir.

Maddi gerçeğe ancak bu şekilde ulaşılabilir.

Böylesine ağır iddialar açıklık kazanmadığı, üstü örtüldüğü takdirde; bir taraftan suçlamaların önü kesilmeyecek, bir taraftan da Başbakanlık makamı sürekli olarak tartışılacak ve yıpranacaktır. Türkiye normalleşemeyecektir.

(3) Öte yandan ve esasen; İhtilafa ve talebe konu olan raporun, kamuoyunun bilgisine sunulmasında ”üstün kamu yararı” vardır. Kamu yararının söz konusu olduğu hallerde, hiçbir istisnai hüküm söz konusu olamaz. Kaldı ki, raporun kamuoyuyla paylaşılması, Başbakan’ın da yararınadır. Böylece, yukarıda ifade edildiği gibi, Başbakan’a yönelik olarak dile getirilen haksız eleştiri ve yorumlar da son bulacaktır. Başbakan, hukukunu koruyacak ve hakkını arayacaktır. Başbakan’ın bu anlamda yeterince gücü vardır.

Aksine bir yaklaşımla ve “Kamu yetkisinin kötüye kullanılması” suretiyle bilgi akışının engellenmesi, halkın doğru bilgilendirilmesinin engellenmesi anlamına gelecektir. Böyle bir anlayış ise, ancak “Dikta” yönetimlerinde söz konusu olabilir. Bu taktirde, Başbakan’ın, yolsuzluk suçlamalarının üstünü örttüğü yönünde toplumda mevcut olan kanı, yaygın hale gelecektir.

Böylesine ağır şaibelerin varlığını sürdürmesi halinde, Türkiye’nin “normalleşmesi“ ve toplumsal barışın tesisi mümkün olamayacaktır.

(IV) Özetle;

Açıklanan sebeplerle; Başbakan’ın; kendisini aklayan (!) bir raporu, kamuoyundan gizlemesi, ancak “3. Dünya ülkelerinde görülebilecek dramatik ve antidemokratik” bir uygulamadır. Türkiye, “kara mizahın” bu kadarını hak etmiyor….

Türkiye, “3. Dünya Ülkesi” değildir.

Türkiye, Başbakan ve aile bireyleriyle ilgili “ciddi şaibelerin” , Başbakan’ın nüfuzuyla üstünün örtülebileceği bir ülke olamaz, olmamalıdır.

Talebe konu olan raporun, kamuoyunun bilgisine sunulmasında “üstün kam yararı” vardır.

Bu değerlendirmelerimiz ışığında itirazımızım kabulüyle, bilgi ve belgeye erişimin sağlanmasına karar verilmesini saygıyla talep ederim.

Eki :

TÜBİTAK’ın 2.07.2014-126350 sayılı yazısı

Muteriz

Atilla Kart

Konya Milletvekili

08 Temmuz 2011 TBTAK– Bilgi edinme deerlendirme kurulu bakanlna.pdf

08 Temmuz 2011 TBTAK –Bilgi edinme deerlendirme kurulu bakanlna.docx

08 Temmuz 2014 TBTAK Basn duyurusu.docx

CIA ANALİSTİ REVA BHALLA’NIN YAZIŞMASI /// WASHINGTON’DA EĞİTİLEN CEMAATİN BEYİN TAKIMLARI, BAŞBAKANIN ABD AJANI DANIŞMANLARI


TÜRKİYE GÜLEN OPERASYONLARI VE NÜKLEER ENERJİ TESİSLERİ NİN İÇ YÜZÜ

Reva Bhalla dan Stratfor analistler listesine 2 Şubat 2010 saat 19:25 te mesajı

Bu kaynakla çeşitli konuları konuştuk. Haftaya tekrar buluşacağız. Bana Gülen Cemaatii iç işlerinin nasıl yürüdüğünü anlatacak. (Çok heyecanlıyım.)Bu kişi Gülen Cemiyetinde yoğun bir şekilde çalıştıktan sonra ayrılmış biri. Özgürlüğüne kavuştuğu için memnun fakat cemiyetin iç işlerinin nasıl yürüdüğü hakkında geniş bilgisi olduğundan can güvenliği için endişeli. Konuştuklarımız arasında en ilgi çekicisi Gülencilerin, nasıl TSK içine sızdıkları. Askerler abartarak bunu dile getiriyorlar sürekli ancak Gülenciler ciddi baskı ve saldırı yolları bulmuşlar TSK ya sızmak için doğrusu.

80 lerin sonu 90 ların başından beri devam eden büyük, gizli bir operasyon olarak gelişiyor. Esasen, Gülenciler belli elemanlarına dini inançlarını saklıyarak nasıl yaşayacaklarını, çocuklarını nasıl yetiştireceklerini dikte ediyor. Çocuklar üniversite yaşına geldiklerinde Gülene rapor veren memurlar oluyorlar. Genç Gülenciler genellikle yüksek eğitimli, donanımlı, istedikleri her üniversiteye girebilecek kadar başarılı iken Cemaat tarafından Askeri Akedemiye gönderiliyorlar. Genellikle Askeri Akademi de okumayı seçen öğrenciler, çok akıllı, parlak olmadıklarından aralarında kolayca sıyrılıp yüksek rütbelere kolayca yerleşiyorlar ve görülecek işlerine koyuluyorlar. Bugün Askeriyede her rütbede Gülenci subay dolu. Yüzdesini tam olarak bilemesekte hatırı sayılır bir miktar olduğunu biliyoruz. Polis ve istihbarat ofiside aynı durumda.

Gülenciler tüm Ergenekon olayını yönetiyor. AKP ile olan ilişkisini konuştuk. (Hatırlarsan Türkiyede İslami ihtilaf bütüncül değil.) Erdoğan birçok defa geri adım atmak istese bile, Gülen çok daha baskıcı olduğundan Erdoğanı çeşitli meselelerde ittirmiştir. Buna örnek olarak AKP nin askerleri suçladı AKP ye karşı gerçekleştirilmek istenen sözde askeri darbeyi gösterebiliriz. Türkiye’de genel kanı Başbuğ’un cesur olmadığı. Bana son basın toplantısında, dinleyicilerin dikkatini toplayabilmekte nasıl zorlandığını anlattı.

Gülenist/AKP hareketi dünya çapında oldukça kuvvetli, özellikle DC de. Her an yeni bir beyin takımı çıkıyor ortaya. SETA bunlardan biri (Systems Engineering and Technical Assistance- American savunma bakanlığına çalışan sivil veya devlete bağlı mühendisler) Erdoğanın üst iki danışmanı bu gruptan. Kaynağım, daha önce Türkiye nin nükleer enerji projesinde çalışmış. 2007 yılında pazarlıklar başladığı sırada ona söylendiğine göre AKP nükleer enerji konusunda ciddi değilmiş. Anlaşmanın şartları çok saçma ve haksızdı. Kimsa ihaleye katılmak istemedi ve AKP nin buna itirazı yoktu. Bütün konu Türkiye yi statü sembolu olarak Nükleer enerji ile bağdaştırmak, acelemiz yok ne zaman istersek nükleer enerji tesisi kurabiliriz intibaa yaratmaktı. ( IMF ilede aynı politikayı uyguladılar) Sadece Ruslar ihaleye katıldı ve geçen sene bu anlaşmada bozuldu. Erdoğan Putin görüşmesinden sonra yeniden ihale gündeme geldi ancak, kaynağın söylediğine göre henüz kimse para yatırmadı. Gözümüz hala üzerinde.

AKP nin medya da aldığı sıkı tedbirleri başkalarından da duyduğum şekilde açıkladı bana. Gazeteci olduğundan bir çoğunu ilk elden biliyor. AKP için Ciner yeni Çalık olma yolunda( bunu ne anlama geldiğini şimdilik anlamadığınızı biliyorum. İleride açıklayacağım.) George ile konuştuğumda Türkiyedeki banka sisteminin politik olarak nasıl yürütüldüğünü araştıracağım. AKP son derece agresif ilerliyor fakat henüz finansal sistemi kontrol edemiyor. Hala ulusalcıların elinde. Devamı sonra…

2 Şubat 2010 saat 8;07 Kamran Bokharı nın mesajı

Ben SETA yı oldukça iyi biliyorum. Ankara da birçok yabancı diplomatın katıldığı bir toplantıda konuşma yapmıştım. Hepsi Gülenci değil ama eski başkanı şimdi Erdoğanın baş danışmanı. Yakın arkadaşım ve kaynağım.

Rena nın cevabı;

Evet özellikle o kişiyi tanıyor kaynağım. Tüm SETA Gülenist demedim fakat AKP tarafından yönetiliyor.

2 Şubat 2010 8:44 te Marko Papiç in mesajı

Doğrusu bu son derece komplo ve hayali geliyor kulağa. Aynı Bizans, Osmanlı, Türk… hikayeleri gibi. Ne dersen de Gülen cemiyeti AKP üzerinde etkili. Bu kesin fakat Türklerin tertipçi, komplo teorilere ne kadar düşkün olduklarını unutmamalıyız. Türkleri Moron Alex Jones( Amerikalı radyo spikeri) ile bir tutmamalıyız. Türkler böyle bir komplo deneyebilirler fakat Türkiye büyük ve gelişmiş bir ülke. Çeşitli seviyelerde değişik gruplardan güçler var. Gülenin potansiyelini fazla şişirmemeliyiz.

2 Şubat 2010 8:47 Reve Bhalla nın mesajı

İnan bana, komplo teorici türkleri yeterince biliyorum fakat bu kaynak güvenilir. Bu operasyonların başında bulunan adamlardan biri.Başka yerlerden duyduğum haberleri kanıtlıyor.Abartılmış değil. Eskiden gizli saklı yaptıklarını, Gülen kendi gücüne güvenmeye başladığından beri korkmadan ulu orta yapıyorlar.

Marko Papiç in Reva ve Kamrana mesajı

Bu konuda kararı ikinize bırakıyorum.

AK PARTİ DOSYASI /// YOLSUZLUKLARIN PADİŞAHI BAŞBAKAN ve AKP’nin Tüm Ses Kayıtlarını İndirin !


AKP’nin 17 Aralık’dan önce ve sonra İnternete düşen tüm ses kayıtlarını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

LÜTFEN SİZ DE DOSYANIN YAYILMASINI SAĞLAYIN

Tek parça olarak indireceğiniz sıkıştırılmış dosyanın içeriği:

İÇERİKTEKİ KAYITLARIN TAM LİSTESİ:

3 5 kuruş liraya memleketi sattılar-4_ZLH3P-4HQ.webm
3-5 kuruş liraya memleketi sattılar-89600724.mp4
3-5 kuruş liraya memleketi sattılar-89600793.mp4
AJANLIK FETULLAH GÜLEN SES KAYDI AJANLIK İHANETİ 25.MART.2014-S_uhoVpJvR0.webm
Akılsız Horoz Efkan Ala’dan Şok Sözler – ‘Yaptığın Şeyi Suç Olmaktan Çıkartırız’-oUhrM9Fyv6o.webm
AKP Anketleri Rüşvet Parasıyla Yapılıyor – Finansör Bahşişçi Reza-89436527.mp4
AKP Anketleri Rüşvet Parasıyla Yapılıyor – Finansör Bahşişçi Reza-gs5XQjoBWls.webm
AK(P)KK’nın Doğu-G.Doğu’da ‘Şehitlik’ Adı Altında Kurduğu Mezarlıklar-aVQjeZRB8yE.mp4
AK(P)KK Ortak Anayasasına APO 40 Madde Ekledi-gN-1Vm784kM.webm
AKP’nin Akil Kadını ‘Anlaştık KCKlılar Serbest Kalacak’ Diyor – PKK_KCK – Bağımsızlıktan Vazgeçmedik-2wBC9n_HEmI.webm
AKP’nin kalkınması tamamda, Adaletinin AQ-JRePZ2FnKY4.webm
AKP’nin Skandal Sayıştayı Yok Etme Kaydı-NOIpKiZ4k7M.webm
akpTumKayitlarMart272014.zip
Alo Başbakanlık mı Yasin El Kadı kaza yaptı ambulans gönderin!-WY_GSSV4ooc.webm
ALO Fatih 10 CHP’li birini bayramda konuşturup sonra da çakalım-Ma-_dZzAPNI.webm
ALO Fatih 10 CHP’li birini bayramda konuşturup sonra da çakalım-mzcB2d7DDy4.webm
ALO Fatih 11 RTE’den Kılıçdaroğlu’na ‘Ula sen kimsin ki beni atayacan Terbiyesiz’-Cnf71esgiPI.webm
ALO Fatih 11 RTE’den Kılıçdaroğlu’na Ula sen kimsin ki beni atayacan Terbiyesiz-UlTffcVAPOo.webm
ALO Fatih 1 Tayyip Erdoğan’dan Habertürk’e Baskı Yetkimi Cumhurbaşkanı İle Paylaşmak İstemiyorum-Nu1teQ7UPEE.webm
ALO Fatih 2 Tayyip Erdogan ve ALO Fatih Sarac isbirligi ile HT de anket skandali-Xv27FwxLuOA.webm
ALO Fatih 3 Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli’nin Grup Toplantısını Kestiriyor-uZD9hyoilJc.webm
ALO Fatih 4 Tayyip Erdoğan’ın Sağlık İlüzyonu-5dSOtNmU358.webm
ALO Fatih 5 Allah’a Şükür Uludere’yi Görmedik-4X1Pe3ktycE.webm
ALO Fatih 6 Yalçın Akdoğan Biz Meclis TV’yi Kapattık Siz Ne Yapıyorsunuz-qakID7YdlzU.webm
ALO Fatih 7 Tayyip’ten Mustafa Sarıgül’e Sansür-bLYQEx_wLE4.webm
ALO Fatih 8 Yaşar Nuri ve Saba Tümer Erdoğan’ın talimatıyla işten kovuluyor-AnvMxpzjfZ8.webm
ALO Fatih 9 Beyefendinin yanındayım dershane konusunda Nabi Avcıyla acil canlı yayın yapın-jbkjYOPozB0.webm
Alo Fatih Habertürk’e ait bildirinin basım ücretini sildiriyor-7LFf5YhoEGA.webm
Alo Fatih Habertürk’e ait bildirinin basım ücretini sildiriyor-P9i18tGaDqk.webm
APO Devletini Kuruyor! -’Sınır Hattını Komple Düşürmemiz Gerek Suriye Tarafını Öncelikle’-yDa96x5XzQg.webm
APO ‘Süreci İsrail de Onayladı Bu Müthiş Birşey!’ ‘Tayyip Dediklerimi Yapıyor!’-a9klqBETF_g.webm
BAŞÇALAN & BİLALOĞLAN Harami Medyayı Satın Alıyorlar-NVjBby9x1dM.webm
BAŞÇALAN Erdoğan Adalet Akademisini Ele Geçirmeye Çalışıyor-Cz0QeJ-jens.webm
BAŞÇALAN Erdoğan Futbolu da Kirletiyor-L43e0ELMdNw.webm
BAŞÇALAN Erdoğan’ın Çatalca Vurgunu-V12gO24r1ig.webm
BAŞÇALAN Erdoğan’ın Danıştaya Müdahale Kaydı-YbjHdseCPyw.webm
BAŞÇALAN Erdoğan’ın oğlu Bilal ADA Alıyor, Rüşvet Paraları Böyle Aklanıyor-lLjKYCWxNrI.webm
BAŞÇALAN Erdoğan’ın oğlu Bilal’den MİT’e Talimat – ‘Bize Bilgi Gönder’-34un0Kg4PSg.webm
BAŞÇALAN Erdoğan’ın oğlu Bilal İstanbul’u Parselliyor-Nit74q8IvSc.webm
BAŞÇALAN Erdoğan’ın Prensi Egemen Bağış Kuran ile Dalga Geçiyor-jcICjAB7Chs.webm
BAŞÇALAN Erdoğan’ın Skandal Havuz Medya Kaydı-LpzboucQpsY.webm
BAŞÇALAN Erdoğan’ın Skandal Milli Gemi Yolsuzluğu Kaydı-DGpgVKa1KyI.webm
BAŞÇALAN Erdoğan’ın Skandal Yargıya Müdahale Kayıtları-YGvtOTK4Ewc.webm
BAŞÇALAN Erdoğan’ın Yalanlarının ve Yolsuzluklarının Kaydı-Cvf4aeRLu0E.webm
BAŞÇALAN Erdoğan’ın Yandaş Savcı Ataması-lYhc4p42t1I.webm
BAŞÇALAN Erdoğan İş Adamlarından Rüşvet Alırken–LpzGR-nbKc.webm
BAŞÇALAN Erdoğan, Milliyet’in Sahibi DEMİRÖREN’e Hakaret Ediyor-hHBJgxgDIP4.webm
BAŞÇALAN Erdoğan, Yolsuzlukları Örtmek İçin NTV’ye Baskı Yapıyor-tJRJTyukpXo.webm
BAŞÇALAN Fatih Saraç’ı Deprosyona Sokmuş – ‘Kendime Gereğini Yapacağım’-0umFvIAsLbM.webm
BAŞÇALAN Hükümeti NTV’de de Alo Ferit Hattı Kurmuş-4Z2UmK2ZcJo.webm
Başçalanın Seçim Güdümlü Savaş Planı 1-1-90208026.mp4
Başçalanın Seçim Güdümlü Savaş Planı 1-1-c-1GooSDwJ8.webm
Başçalanın Seçim Güdümlü Savaş Planı 1-2-90208027.mp4
Başçalanın Seçim Güdümlü Savaş Planı 1-2-lm7eg0-IjlI.flv
Başçalanın Seçim Güdümlü Savaş Planı 1-2-lm7eg0-IjlI.webm
BAŞÇALAN Nijerya’ya Kimi Öldüreceği Belirsiz Silahlar Taşıtıyor-EaRErLIGQVM.webm
BAŞÇALAN Paraları Kaçırırken, Danışmanı KASA ve KAĞIT KIYMA MAKİNASI Arıyor-U2dcSfySif8.webm
Başörtülü Hidayet Şefkatli Tuksal’ı Star Gazete’den BAŞÇALAN Kovdurdu-pIskeYT0QIw.webm
BDP’li Vekiller – Suriye Özerkliğini Örnek Almalı Türkiye’nin Güneyinde Ayaklanma Çıkartmalıyız!-8ZMp8HKFHfQ.webm
Bebek Katili AKPlilerle Alay Ediyor -’Enayiler Farkında Değil!’-Jdn4uLwkcKw.webm
bebekkatiliakplilerle.avi
Berat Albayrakın Başbakanın Evindeki Evrakları İmha Telaşı-evDA2tibem8.webm
Bosphorus 360 1 Yasin El Kadı Bilal’in de ortak olduğu Etiler projesini teftiş ediyor-FIa4UR9-ON0.webm
Bosphorus360 2 Bilal Erdoğan ortaklığının bilinmesinden rahatsız-FRfISFn2dYE.webm
Bosphorus360 3 Tayyip Erdoğan Etiler için Kadir Topbaş’a talimat veriyor-l1VsvUM5C-I.webm
Bosphorus360 4 İhalesi yapılmadan hazırlanan proje için tanıtım filmi çekilmiş-PvnbPowPh7M.webm
Bosphorus360 5 Bilal Erdoğan’ın Etiler ihalesinin içinde olduğunu ortaya koyan ses kaydı-2S9i4aCBKKU.webm
Bosphorus360 6- Tüm Rant Projeleri Şehzade’nin Onayı ile Yürütülüyor-GafjJTXRZ1o.webm
Bosphorus360 6 Tüm Rant Projeleri Şehzade’nin Onayı ile Yürütülüyor-JOkJI2k1ga8.webm
Bu Eser Tayyip Erdoğan’ın – PKK Adım Adım Devletleşiyor-L43veT7hOBM.webm
Burak Erdoğan İsviçreli sevgilisin tehdit ediyor.mp4
Büyük Oyun – Seçim Günü CHP Oylarını Yakıp Seçimleri İptal Ettirecekler PAYLAŞ-LHX9otqQ-vc.webm
CEMAAT DERSHANESİNDE ŞOK GÖRÜNTÜLER!-_X5swN7x_64.mp4
Cemaate Operasyon Fikri Tutuklanmaktan Korkan Bilal Oğlandan Çıkmış-oTjVEihoTko.webm
CEMAATİN DERSHANELERİN DEKİ PROPAGANDASI 4-s0abyKI70Qo.webm
CEMAATİN DERSHANELERİN DEKİ PROPAGANDASI 5-sobFE7X_ZzE.webm
CEMAATİN DERSHANELERİN DEKİ PROPAGANDASI 6-1TO6-LP3LS4.webm
Cemaat Okullarında Kara Propaganda. 25.MART.2014 SES KAYDI-rmLqtpe-GhM.webm
Digiturk 1-Digiturk’u Satın Alma Kavgasında ALO Fatih Tivnikli’yi Tehdit Ediyor-89436753.mp4
Digiturk 1 Digiturk’u Satın Alma Kavgasında ALO Fatih Tivnikli’yi Tehdit Ediyor-gAyrxQaLlaY.webm
Digiturk 1-Digiturk’u Satın Alma Kavgasında ALO FATİH Tivnikli’yi Tehdit Ediyor-jgZUtgAgByU.webm
Digiturk 2 – MİT, Erdoğan’ın Talimatıyla İllegal Kayıtları Tivnikli’ye Veriyor ve Dava Açılıyor-89436754.mp4
Digiturk 2 – MİT, Erdoğan’ın Talimatıyla İllegal Kayıtları Tivnikli’ye Veriyor ve Dava Açılıyor-B9yYWXEAXoI.webm
Digiturk 2 MİT, Erdoğan’ın Talimatıyla İllegal Kayıtları Tivnikli’ye Veriyor ve Dava Açılıyor-UNv8aEKCmIk.webm
DNS Ayarlarını Değiştirme How to change DNS Settings-V1PpnEu-20w.webm
Efkan Ala’dan Savcı İçin Skandal Talimat – Tutsunlar Zekeriya Öz’ü İçeri Atsınlar-csqFfuZlfYU.webm
Efkan Ala, Rıza’nın Suç Ortağı İstihbarat Müdürünü Koruyor-q1essuRlkGk.webm
Egemen’e 500 Bin Dolar Bayram Harçlığı-89436531.mp4
Ekrem Dumanlı CHP’ye destek vereceklerini açıklıyor! 26.MART.2014-ay7YQebVpus.webm
Ekrem Dumanlı’dan Ertuğrul Özkök’e küfür Emin Çölaşan’la kankalık 26.MART.2014 SES KAYDI-rvreMl9ZOnw.webm
Ekrem Dumanlı’dan gazeteci Sevilay Yükselir’e hakaret 26.MART.2014 SES KAYDI-NDbfdyqCMKI.webm
Ekrem Dumanlı’dan Mustafa Karaalioğlu’na Hakaretler 1 26.MART.2014 SES KAYDI-9GvOuIN1W84.webm
Ekrem Dumanlı’dan Mustafa Karaalioğlu’na Hakaretler 2 26.MART.2014 SES KAYDI-orqAPYFeS9o.webm
Ekrem Dumanlı’dan Zaman çalışanlarına kara propaganda 2 26.MART.2014 SES KAYDI-xui7OmUQeaU.webm
Ekrem Dumanlı’dan Zaman çalışanlarına kara propaganda 3 26 MART 2014 SES KAYDI-TvYW6Z35cZk.webm
Ekrem Dumanlı’dan Zaman çalışanlarına kara propaganda 4 26 MART 2014 SES KAYDI-8i9be8mg9m0.webm
Ekrem Dumanlı’dan Zaman çalışanlarına kara propaganda 5 26 MART 2014 SES KAYDI-eVcN1lLldmA.webm
Ekrem Dumanlı’dan Zaman çalışanlarına kara propaganda 6 26 MART 2014 SES KAYDI-DPTGtxxe3NE.webm
Ekrem Dumanlı Türkiye Cumhuriyetine bağlı değiliz 26.MART.2014 SES KAYDI-vE87uCTyDJE.webm
Enerji Rantı 1 Usülsüz iptal sonucu santraller Bilal’in şirketi Bosphorus’a veriliyor-89600721.mp4
Enerji Rantı 1 Usülsüz iptal sonucu santraller Bilal’in şirketi Bosphorus’a veriliyor-tluN8dBNJJs.webm
Enerji Rantı 2 Bilal Erd.’dan Yatırım Ajansına Rüşvet,Hakan Fidan-Erdoğan-El Kadı Gizli Görüşmesi-89600722.mp4
Enerji Rantı 2 Bilal Erd ‘dan Yatırım Ajansına Rüşvet,Hakan Fidan Erdoğan El Kadı Gizli Görüşmesi-q_ALJlYWzt0.webm
Erdoğan Bilal’i Azarlıyor ‘Akşam Gazetesine Niye Gittin, Deşifre Oluyoruz’-X2HqE7nLuiY.webm
Erdoğanın Hayırsever Reza’sından Bürokratlara Fuhuş Rüşveti-89436534.mp4
Erdoğan Kanal 24′e Ayar Veriyor ‘Alo Akif BEKİ’-aHceyT47RBo.webm
Erdoğan Ülkeyi Santim Santim Parsellemiş, TOKİ Başkanını Fırçalıyor-msYIPdiXULA.webm
Evladı Bilal’in Hırsızlığını örten Erdoğan, Evladı Burak’ın da Cinayetini örtmüştü-FSLOWJRJt2U.webm
Evli Burak Erdoğan İsviçre’li Sevgilisine Küfredip, Ölümle Tehdit Ediyor.-N3CHIgmZmzw.webm
FETHULLAH GÜLEN HİDAYET KARACA ŞOK SES KAYDI 2 21.MART.2014 UZUN ADAM HAİN 2-luEB6Dhy3JI.mp4
filelist.txt
FUAT AVNİ EKREM DUMANLI MI 26.MART.2014 SES KAYDI-Hq5MM7d6JcI.webm
fuhuş muta bunlarda herşey var.mp4
Gezi 1 Gerilim isteyen Erdoğan olayaların yatışmasına izin vermiyor-HWnjzep6284.webm
Gezi 1 Gerilim isteyen Erdoğan olayların yatışmasına izin vermiyor-4RaA3X9qmbs.webm
Gezi 2 Provokatör Erdoğan’dan Talimat ‘Söküp atın’-_L9lIq5OtiQ.webm
Gezi 2 Provokatör Erdoğan’dan Talimat Söküp atın-pAGj-FFTLDI.webm
Gezi 3 Erdoğan’dan Çarşı Grubunu Destekleyen Beşiktaş Yönetimine Tehdit Ve Küfür-oZ1hcS_vc4Y.webm
GEZİ 3 – Erdoğan’dan Çarşı Grubunu Destekleyen Beşiktaş Yönetimine Tehdit Ve Küfür-PYiwI3zg-Og.webm
Gökçek 1 İşte CHP Afişlerine Yönelik Erdoğan Gökçek Sansürü-rNJ4s8_uik0.webm
Gökçek 2 Ankaralılara Doğalgaz Karnesi İşkencesi-fSOKHHhcsRs.webm
Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan ve Reza suç işlediklerini bildikleri için özel hattan konuşuyorlar-89436535.mp4
Hayırsever Reza’dan Egemen Bağış’a Ayakkabı Kutusunda Rüşvet-89436746.mp4
Hayırsever Reza Memurun ve O… Bahşişini Başında Veriyor-89436525.mp4
Herkesin gözleri önünde oy pusulalarını çaldılar.mp4
Hukuksuz Efkan, Yolsuzlukları Örtmek İçin Polislere Kin Kusuyor-GTvgAsB7xeg.webm
Hukuk Tanımaz Efkan’dan Savcıyı Gazeteciyi Tutuklayın Talimatı-Olw2uh-nyH8.webm
İhanet Sürecinde Güçlenen PKK-PYD Suriye’de Gövde Gösterisi Yaptı-0h-ldj0NeTM.webm
İhanet Sürecinin Sonunda Hedeflenen Özerklik-9cYu00JBJSk.webm
indir.sh
İstanbul’daki Emniyet Müdürleri Başçalan’ın Evine Baskın Yapmasınlar Diye Görevden Alınıyor-cI5gPsJt3Ig.webm
Kadir Topbaş Tarihi Mirası Yağmalayıp Akrabalarına Peşkeş Çekti-zVKSxyrgCmk.webm
Kalın – Tivnikli 1 Erdoğan’ın başdanışmanlarından İbrahim Kalın’ın Rüşvet İlişkisi-89600572.mp4
Kalın Tivnikli 1 Erdoğan’ın başdanışmanlarından İbrahim Kalın’ın Rüşvet İlişkisi-Bt_lox6LUOw.webm
Kalın Tivnikli 2 Tivnikli’nin tahsil edemediği elektrik paraları Erdoğan’ın talimatı ile devlet tar-AcwQcH_4tqE.webm
Kalın -Tivnikli 2 Tivnikli’nin tahsil edemediği elektrik paraları Erdoğan’ın talimatı ile devlet tarafından ödeniyor-89600720.mp4
Kaset Yönetmeni Tayyeap on Vimeo.mp4
Latif Erdoğan biz keramet sanıyorduk halbuki o bizi dinletiyormuş.mp4
Latif Erdoğan’dan Fetullah Gülen Gerçeği PAYLAŞ!-QAcUAODth3Y.mp4
liste.txt
liste.txt~
Mehmet Altan’ı Star Gazetesinden BAŞÇALAN Erdoğan Kovdurdu-AinGQ32uFYM.webm
Milli İrade Bildirisi Erdoğan Baskısıyla Cemaat ve STK’lara Zorla İmzalatıldı 1-89600791.mp4
Milli İrade Bildirisi Erdoğan Baskısıyla Cemaat ve STK’lara Zorla İmzalatıldı 1-INbOigNbvkU.webm
Milli İrade Bildirisi Erdoğan Baskısıyla Cemaat ve STK’lara Zorla İmzalatıldı 1-UeBMpbLA2-w.webm
Milli İrade Bildirisi Erdoğan Baskısıyla Cemaat ve STK’lara Zorla İmzalatıldı 2-89600794.mp4
Milli İrade Bildirisi Erdoğan Baskısıyla Cemaat ve STK’lara Zorla İmzalatıldı 2-CJeMSUeDmdI.webm
Milli İrade Bildirisi Erdoğan Baskısıyla Cemaat ve STK’lara Zorla İmzalatıldı 2-ZJfMWs-RNYk.webm
Muhsin Yazıcıoğlu Suikastı’nın Şok Ses Kaydı-qsHOmcpZz68.webm
NTV’ye Yiğit Bulut’u Yayına Çıkaracaksınız Baskısı-y5Quh4GTp7M.webm
Öcalan Kanser! Gizlice Ameliyat Edidi!-WO6uzDgl3qw.webm
Öcalan Kanser! Gizlice Ameliyat Edildi!-XiVxLIJDpEM.webm
Operasyon günü Başbakan’ın evinden paraların boşaltılması adım adım dinlemeye takıldı-yNaL9OzPp-I.webm
PETROL SEVİCİ FETULLAH GÜLEN Pensilvanya Örgütü Lideri FG #Fışkırmış YENİ SES KAYDI 24.03.2014-7ZuOHNdbvVw.webm
PETROL SEVİCİ FETULLAH GÜLEN YENİ SES KAYDI 24.MART.2014-zugHvRPRy6g.webm
PKK Türkiye’de ‘Şehitlik’ Adı Altında Mezarlıklar Açıyor-xehoWr-F0nw.webm
Rektörleri Cumhurbaşkanı Değil Erdoğan Atıyor-oncWvmKxo9w.webm
Reza 10 Kabinenin 2 Temiz Bakanı
Reza 10 Kabinenin 2 Temiz Bakanı-DARD_3AgjmY.webm
Reza 10 Kabinenin 2 Temiz Bakanı-PDGzJtK0IWU.webm
Reza 1 Hayırsever Reza Memurun ve O… Bahşişini Başında Veriyor-_hc5jK_GPdM.webm
Reza 2 Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan ve Reza suç işlediklerini bildikleri için özel hattan ko-9nj2z-cEKGM.webm
Reza 3 Erdoğanın Hayırsever Reza’sından Bürokratlara Fuhuş Rüşveti-3Zfr-P20lyk.webm
Reza 4 Zafer Çağlayan’ın Eksik Rüşvet İsyanı Reza’nın Kafasını Karıştırıyor müzikli-1R9JUCiD_78.webm
Reza 5 AKP Anketleri Rüşvet Parasıyla Yapılıyor Finansör Bahşişçi Reza-83XLwgpDt1U.webm
Reza 6 Zafer Çağlayan’ın 25 Farklı Hattı, Otobanda Buluşma ve Tuvalette Rüşvet-Y4x-DHsFpKE.webm
Reza 8 Hayırsever Reza’dan Egemen Bağış’a Ayakkabı Kutusunda Rüşvet-rQg_YqKVR-I.webm
Reza 8- Hayırsever Reza’dan Egemen Bağış’a Ayakkabı Kutusunda Rüşvet-x0tUB6CtBdc.webm
Reza 9 Muammer Güler 400 Bin Dolar Karşılğı Emniyet Müdürünü Sürdürüyor-89600571.mp4
Reza 9 Muammer Güler 400 Bin Dolar Karşılğı Emniyet Müdürünü Sürdürüyor-iFomUtNukXs.webm
Reza 9 Muammer Güler 400 Bin Dolar Karşılğı Emniyet Müdürünü Sürdürüyor-QC0otbK6MhE.webm
Sabah ATV 10 10 Dakikada Turkuvaz Medya Yolsuzluğu-SPokKDnHWOE.webm
Sabah ATV 1 Başbakandan Talimat, Sıkıntıdayız Sabah ATV’yi Alacaksınız-8qubAmWID4k.webm
Sabah ATV 2 Başbakan’ın Emriyle ATV A HABER Sabah Turkuvaz Medyayı Satın Alan Patronlar Bu Milletin-IuVS7pZPN78.webm
Sabah ATV 3 100 Milyon Dolar Rüşvet Veren İş Adamı Biz alıştık da bir hafta sonra gayet normal karşı-szCURhoabBw.webm
Sabah ATV 4 20 Milyon veren Hayrettin Özaltın’ın Babası Nuri Özaltın Satış ile ilgili kesin bilgi al-2YgGqfW6Y5c.webm
Sabah ATV 5 Nihat Özdemir RÜŞVET ile ilgili olarak Türkiye’de yer yerinden oynar yer, bunlar farkınd-Rk3Q-YeZ3NA.webm
Sabah ATV 6 Rüşveti Bilal Erdoğan Takip Ediyor-UpeQyuayouI.webm
Sabah ATV 7 Patronlar Rüşvet ile ilgili sürekli bilgi veriyorlar Rüşveti zırhlı araçla teslim ediyo-MmGh53UMXhk.webm
Sabah ATV 8 Patronlar Binali Yıldırım’ın Belediye Başkanı Olması Durumunda İhale Alamayacaklaını Düş-Y7xxfm_IaP8.webm
Sabah ATV 9 Binali Yıldırım’ın talimatı iş adamlarının dinlenip dinlenmediği sorgulanıyor-kRJPAgThhg0.webm
SkyTürk Akşam ve Güneş’in Talimatla Satılışı 2-vVilPuOcIB0.webm
Sky Türk Akşam ve Güneş’in yandaşlara satılış süreci 1-iXeWvGdp8ZU.webm
Tayyip Erdoğan Oğlu Burak’a 15 Milyon Dolara 6. Gemisini Aldı-89600723.mp4
Tayyip Erdoğan Oğlu Burak’a 15 Milyon Dolara 6. Gemisini Aldı-p8eDxyhL5_A.webm
Tayyip Erdoğan Oğlu Burak’a 15 Milyon Dolara 6 Gemisini Aldı-zV8KzWv-WLs.webm
Teröristbaşı -’Akçakaleye Yüklenmemiz Lazım!’ ‘Muhaberat’la Çalıştım!’-egVzpkpGZbA.webm
Teröristbaşı Öcalan – ‘Bağımsızlıktan Vazgeçmedik Daha Uygulanabilir Noktaya Getirdik’-t4ebPqy0Cn0.webm
Teröristbaşı Öcalan -’Devlet Artık Bana Teröristbaşı Diyemez!’-R1aanarEfwk.webm
Teröristbaşı Öcalan – ‘Erdoğan Adım Adım Yüce Divana Gidiyor’-HUeLAW0dljo.webm
Teröristbaşı Öcalan’ın Talimatları AK(P)KK Tarafından Teker Teker Uygulanıyor-RdeHmJO2aBY.mp4
Teröristbaşı Öcalan – ‘Süreçte Erdoğan’a Verilen Görev Halkı Popülizm ile İdare Etmek’-xHgd776p8J0.webm
TÜRGEV 0 Bilal Erdoğan’ın Sır Küpü Abdulkerim Çay’dan Çökülen 100 Milyon Dolarlık Arsa İtirafı–ET8eBTRDMs.webm
TÜRGEV 1 TÜRGEV’e Bağış Yap Adaylığı Kap-4WnM1q3vPeI.webm
TÜRGEV 2 Zarrab’dan Zafer Çağlayan Aracılığı ile TÜRGEV’e rüşvet-1va2XcukJbQ.webm
TÜRGEV 3 ALO FATİH aracılığı ile Bilal Erdoğan’a gönderilen 1 Milyon TL rüşvet-Qgg1QfLJEC0.webm
TÜRGEV 4 Okçular Tekkesinin Bilal’in Baskısıyla TÜRGEV’e usülsüz devredilişi-tMKToB2wwZQ.webm
Türkiye’nin Mısır ve Ortadoğu Politikası Yasin El Kadı’nın Verdiği 100 Milyon Dolar Rüşvetle Değişti-WMLFZUHJm24.webm
Türkiye’nin Mısır ve Ortadoğu Politikası Yasin El Kadı’nın Verdiği Parayla Değişiyor-WMLFZUHJm24.webm
Urla Villacısı Latif Topbaş İzmir AKP İl Başkanının Değişmesini İstiyor–iqGeKcyQ4Q.webm
Urla Villaları 1 Sümeyye’den Latif Topbaş’a Villa Tarifi-IOQEDx3SWnU.webm
Urla Villaları 2 Tayyip Erdoğan’dan Bodrum Villaları İtirafı-OYsskZ9FfnE.webm
Urla Villaları 3 Tayyip Erdoğan Villaları Yıktırmak İsteyen Valiyi BÜFlüyor-au0JFhvbo_A.webm
Urla Villaları 4 Tayyip Erdoğan Villaları Eroğan Bayraktar Üzerinden Takip Ediyor-7eEzF7EbXio.mp4
Urla Villaları 5 Araziler Sahte Raporlarla 1. Derece SİT Alanı Niteliğinden Çıkarılıyor-qMSZjha4wM0.mp4
Urla Villaları 5 Villalar Çevre Komisyonunda Sahte Raporlarla 1 Derece SİT Alanı Niteliğinden Çıkar-qMSZjha4wM0.mp4
Urla Villaları 6 Araziler Sahte Raporlarla 1. Derece SİT Alanı Niteliğinden Çıkarılıyor-Z96b31q-e6k.webm
Urla Villaları 6 Villalar Çevre Komisyonunda Sahte Raporlarla 1 Derece SİT Alanı Niteliğinden Çıkar-Z96b31q-e6k.webm
Urla Villaları 7 Tayyip Erdoğan’ın Villa Tuvaletine Fışkiye-4qkyw0wdEHk.webm
Urla Villaları 8 1 Derece Sit Alanı hocalara 130 bin TL rüşvet verilerek 3 dereceye çevriliyor 2-yV8D0Bw36mQ.webm
Üşüyorum…-um72VaGT3Vw.webm
Varank 1 Tayyip’in Danışmanı Mustafa Varank’tan İnternete Sansür-4noC7MKZBWY.webm
Varank 2 Sümeyye Erdoğan Bizim trollere söyle bizim TT kampanyamıza destek versinler-oUvAtKMGW4g.webm
Varank 3 Devletin Sanal Trollerinden Beslenen Gazeteciler Deşifre Oluyor-76cpui1WBPA.webm
Varank 4 Sarıgül korkusu-cHLtKIWYKPs.webm
Varank 5 Dershane Tartışması-4FP4M3B2n24.webm
Varank 6 TRT’de Tweet Tasfiyesi-44oe7b1wEH4.webm
Varank 7 ALO Fatih ALO Varank Derbisi-GC7ly5Ux6wM.webm
Varank 8 MİT Fişlemelerinin İtirafı-zITVx6E_jWM.webm
YENİ SES KAYDI 20.03.2014 FETULLAH GÜLEN – BAŞBAKANA HAİN DİYOR UZUN ADAM-XpJJJ3DJiPY.webm
YÖK, THY Başkanı Hamdi Topçu’nun Kızı İçin Usulsüz Özel Kontenjan Açıyor-MypulPwnnjM.webm
Zafer Çağlayan’ın 25 Farklı Hattı, Otobanda Buluşma ve Tuvalette Rüşvet-89436750.mp4
Zafer Çağlayan’ın Eksik Rüşvet İsyanı Reza’nın Kafasını Karıştırıyor-betHhKrFoQ8.webm
Zafer Çağlayan’ın Eksik Rüşvet İsyanı Reza’nın Kafasını Karıştırıyor (müzikli)-89436751.mp4
Zafer Çağlayan’ın Reza İle Görüştüğü 25 Farklı Hat – Otobanda Gizli Buluşma ve Tuvalette Rüşvet-dRG8uDx4ctU.webm

CHP MİLLETVEKİLİ ATİLLA KART : Başbakan’ın Haksız Edindiği Mal Varlığı


4 Temmuz 2014

Basın Duyurusu ;

Başbakan’ın Haksız Edindiği Mal Varlığı….

Cumhurbaşkanı adayı olan Başbakan’ın; danışıklı yollarla “Oğulları, Kızları, Damatları, Dünürleri” üzerine intikal ettirdiği mal varlığıyla ilgili olarak;

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa muhalefet ettiğinden dolayı, Tarafımızdan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına fezleke düzenlenmesi talebiyle, 4 Temmuz 2014 tarihinde suç duyurusunda bulunulmuştur.

7 Sayfadan ibaret suç duyurusu dilekçesi ilişikte sunulmuştur.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur.

Atilla Kart

Konya Milletvekili

04 Temmuz 2014

Cumhuriyet Başsavcılığına

Ankara

Suç Duyurusunda

Bulunan ;

Atilla Kart.( 45 30 45 54 606)

CHP Konya Milletvekili.

TBMM Anayasa ve Karma Komisyon Üyesi.

TBMM-Ankara

Hakkında Duyuru Yapılan-

Şüpheli ; R.Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı-Ankara.

Müsned Suç ;

Haksız çıkar ilişkileri ve nüfuz suiistimali yoluyla ; 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa muhalefet etmek.

Suç Tarihi ; 2005 yılı ve sonrası.

Olay ve Değerlendirme ;

(A) Olay;

(I) Türkiye Cumhuriyeti’nin yasal, siyasi ve ekonomik anlamda en büyük rüşvet ve yolsuzluk olayı olduğu anlaşılan 17 Aralık’la ilgili gerçeklerin üstü artık örtülemez hale gelmiştir. Son 10-15 gün içerisinde yeni bulgular ortaya çıkmıştır.

Bakan’lar ve Bakan çocukları, iş adamları, bürokrat” üçgeninde gelişen rüşvet ve yolsuzlukların, Başbakan’ın dahliyle gerçekleştiğini gösteren bulgular ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan bulgular, Hükümetin meşruiyetini tartışılır hale getirmiştir. Rüşvet ve yolsuzluğun tutarının milyar dolarlar seviyesinde olduğu anlaşılmaktadır.

(II) Diğer suçlar, suçlular ve sorumluların araştırılması, soruşturulması ve yargılanması bir tarafa; 24 Şubat 2014 günü saat 22.00 civarında internete düşen ve Recep Tayyip Erdoğan ile oğlu Necmettin Bilal Erdoğan arasında gerçekleştiği anlaşılan, gün boyunca devam eden görüşme içerikleri hep birlikte değerlendirildiğinde; 17 Aralık’ın asli failinin, Recep Tayyip Erdoğan olduğu görülmektedir.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Sözcüleri bu temel gerçeği daha evvel de hep dile getirmişlerdir. Siyasi ve anayasal sorumluluk boyutuyla, Recep Tayyip Erdoğan’ın bu olaylardaki dahli hep ifade edilmiştir. Ortaya çıkan bulgular; Recep Tayyip Erdoğan’ın adli anlamda da birinci derecede sorumlu olduğunu doğrular niteliktedir.

Öyle ki, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı konumunda olan Recep Tayyip Erdoğan; bir taraftan Konya’da Şeb-i Arus Törenleri programını uygulamak zorunda kalmış, bir taraftan da mesaisinin önemli bir bölümünü ise yolsuzluk soruşturmasının şüphelilerinden olan oğlu Necmettin Bilal ile yaptığı görüşmelere ayırmıştır. Bu görüşmelerin Ankara’da başlayıp, Konya’da devam ettiği görülmektedir.

17 ve 18 Aralık tarihlerinde yapılan bu görüşmelerde; R.Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal’e paraların – dövizlerin taşınması-sıfırlanması yolunda talimatlar verdiği, bu paraların – dövizlerin hangi evlerde olduğu, bu paralarda aile bireylerinden hangilerinin ne miktarda hisse sahibi olduğu, bu paraların nerelere-hangi iş adamlarına aktarılması gerektiği bilgileri ve ifadeleri yer almıştır.

Başbakan ile “özel ve yakın ilişki” içinde olduğu kamuoyu tarafından bilinen iş adamlarına aktarılacak bedeller dile getirilmiştir. Avukatın bakiye vekalet ücretinden de söz edilmiştir. Başbakan, her ne kadar aradan 6 ay geçtikten sonra, bu ses kayıtlarıyla ilgili olarak Tübitak’tan rapor almış ya da aldırmış ise de; bu raporu Kamuoyunun bilgisine ve uzmanların tartışmasına açamamıştır. Bu durum dahi; ses kayıtlarının gerçekliğin göstermesi bakımından son derece önemlidir.

(III) Telefon görüşmelerinde sözü edilen ve evlerde muhafaza edildiği, evlere sığmaz hale geldiği anlaşılan bu paraların yasa dışı faaliyetlerden elde edildiği açıktır.

Başbakan’ın konumu sebebiyle; bu paraların kendilerine ihale tevzi edilen ya da çıkar sağlanan iş adamlarından nüfuz suiistimali yoluyla elde edilen haksız kazancın ürünü olduğuanlaşılmaktadır.

Başbakanın eylemlerinin boyutunun, tahmin ve tasavvur edilenin ötesinde olduğu anlaşılmaktadır. Kamuoyuna yansıyan diğer bulgularla birlikte, bu konuda yapılacak soruşturmayla elde edilen rüşvetin gerçek bedeli tespit edilebilecektir.

(B) Hukuki Değerlendirme;

(I) Bilindiği gibi, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 1. maddesi; kanunun amacının, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele olduğu,

4. maddesi ise; Kanuna veya genel ahlaka uygun olarak sağlandığı ispat edilmeyen mallar veya ilgilinin sosyal yaşantısı bakımından geliriyle uygun olduğu kabul edilemeyecek harcamalar şeklinde ortaya çıkan artışların, bu Kanunun uygulanmasında haksız mal edinme anlamında olduğu, düzenlemesini getirmiştir.

Mezkûr yasanın amacı; kamu hizmeti veren, kamu görevi yapanların nüfuz suiistimali yoluyla haksız çıkar edinmelerini önlemektir. Kamu görevlisinin suç teşkil eden diğer eylemleri doğal olarak ayrıca tahkike konu edilecektir, edilmelidir. Bu yöndeki tahkikatın sübut bulup bulmaması bir tarafa; kamu görevlisinin mal varlığında kaynağı gösterilmeyen olağanüstü bir artış varsa , ilgili kişi öncelikle 3628 sayılı Yasaya muhalefetten yargılanacaktır.

Olağanüstü artışın varlığı sübut bulmakla, eylemin gerçekleştiğinin kabulü gerekir.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı konumunda olan Recep Tayyip Erdoğan’ın , Başbakanlık Makamının verdiği nüfuz ve güçle ; ihaleleri tevzi ettiği, iş takipçiliği yaptığı, görevini kötüye kullandığına dair onlarca olaydan dolayı hakkında ciddi bulgular söz konusudur. Bu yöndeki iddiaların tahkiki ayrı bir prosedüre tabi olmakla, şimdiki hal iş bu suç duyurumuzun konusu dışında kalmaktadır.

İş bu suç duyurusunun konusu ise, yukarıda ifade edildiği gibi , Şüphelinin geliriyle kıyas kabul etmeyecek ve kaynağı belli olmayan mal varlığındaki artış durumudur.

. Başbakanın haksız olarak edindiği bu mal varlığını; 1 ve 2. Dereceden “kan ve sıhri hısımları” olan “oğulları, damatları ve dünürleri” üzerine ve “danışıklı yollarla” intikal ettirdiğine dair “yeni ve somut” bulgular ortaya çıkmıştır. Bu bulgularla ilgili bilgileri de ilişikte sunuyoruz.

(II) Her ne kadar ses kayıtları mahkûmiyet için tek başına yeterli delil niteliğinde değil ise de , sözü edilen telefon görüşmelerini doğrulayan pek çok maddi bulgu söz konusu olmakla , sözü edilen ses kayıtlarının yasal anlamda son derece önemli olduğu kanısındayız. TİB kayıtları, baz istasyonu tespitleri ve diğer bulgular hep birlikte değerlendirildiğinde, maddi vakıanın sübut bulduğu kanısındayız.

Soruşturma içeriği ve sonucuna göre, ailenin diğer bireyleri hakkında da tahkikatın yapılması kaçınılmaz olarak söz konusu olacaktır. Şimdiki hal, olayın önemi sebebiyle “asli fail” konumunda olan Recep Tayyip Erdoğan’dan başlayarak, iş bu suç duyurusunun yapılması zorunluluğu doğmuştur.

(III) Şüpheli R.Tayyip Erdoğan’ın sözü edilen eylemleri , Bakanlar Kurulu’nun genel siyaseti ile ilgili olan bir konudan kaynaklanmamaktadır. Başbakanlık nüfuzunun kişisel suç yoluyla oluşturduğu eylemlerin sonucu olarak ortaya çıkan suçlar söz konusudur. Eylemler bu yönüyle “kişisel suç” niteliğindedir. Başbakan ve Hükümet üyelerinin genel siyaset veya görevleriyle ilgili olan sorumlulukları ayrı bir zeminde elbette hem siyasi , hem anayasal ve hem de adli boyutuyla değerlendirilmelidir.

Bu sebeple, Adalet Bakanlığının 21.12.2011 tarih-100/1 sayılı genelgesinin 3. bendi gözönüne alınarak;

Başbakan R.Tayyip Erdoğan’la ilgili olarak basına ve kamuoyuna yansıyan bilgi ve bulgular hep birlikte değerlendirilerek, R.Tayyip Erdoğan’ın ifadesine başvurulmadan ; yukarıda “müsned suç” bölümünde ifade edilen suçlamalardan dolayı fezleke düzenlenmesine karar verilmesi gerektiği açıktır.

(C ) Özetle ;

(I) Şüpheli Recep Tayyip Erdoğan’ın olağanüstü değerlere ulaşan gayri menkul mal varlığı dışında, yukarıda sözü edilen ve evlere sığmaz hale gelen paraların öncelikle 3628 sayılı yasa anlamında suç teşkil ettiği açıktır.

Başbakan gerçek mal varlığını gizlemektedir. Suç ilişkileriyle oluşturduğu mal varlığını muvazaalı ilişkilerle 3. kişilere intikal ettirmiştir. 19. madde uyarınca yapılacak incelemede bu husus açık bir şekilde ortaya çıkacaktır. Bu sebeple, isnadın sübutu ve ciddiyeti bakımından, 19. maddede tanımlaması yapılan kan ve sıhri akrabaların mal varlıklarının mutlaka araştırılması gerektiği kanısındayız.

Başbakanın 1 ve 2. Derece kan ve sıhri akrabaları durumunda olan “oğulları, kızları, damatları ve dünürleri” üzerine suç tarihi itibariyle kayıtlı olan mal varlığı, hak ve alacaklar, Tapu kayıtları ve Banka kayıtları üzerinden incelendiğinde “aradaki illiyet” ortaya çıkacaktır. Bu bilgiler basına yansımış ve kamuoyuna mal olmuştur. Buna dair özet bilgiler Sözcü gazetesinin 3 Temmuz 2014 tarihli nüshasında yayımlanmıştır. Bu yazıda sözü edilen “medya yapılanması-havuz medyasıyla” ilgili iddialar ve bulgular, ayrı bir tahkikat konusu gerektirecek nitelikte olmakla, iş bu suç duyurumuzun kapsamı dışında bırakılmıştır.

Öte yandan; TİB kayıtlarının tahkiki, Başbakan’ın çocuklarının telefonlarının baz istasyonu kayıtları ve diğer bulgular hep birlikte değerlendirildiğinde; basına yansıyan ses kayıtlarının doğruluğu ortaya çıkacaktır.

Cumhuriyet Başsavcılığının tahkikatla birlikte, Başbakan hakkında yukarıda sözü edilen kapsamda fezleke düzenlemesi gerektiği; 3628 sayılı yasanın 19. maddesi uyarınca da; Başbakanın 2. dereceye kadar kan ve sıhri hısımları ile gelinleri ve damatlarından da mal bildiriminde bulunmalarını talep etmesi ve müteakip işlemleri yapması yasal bir zorunluluktur.

(II) Başbakan’ın mal varlığının, Başbakanlık kayıtlarına göre ; 16 Haziran 2011 tarihi itibariyle Rize-Güneysu-Dumankaya köyünde 2000 metrekare arsa, Banka hesaplarında toplam 3.390.384 TL, 25.000 Euro, 199.867 Dolar, 500 bin TL tutarında olduğu beyan edilmiştir.

Yukarıda sözü edilen bulgulara göre ise ; Başbakan’ın sözü edilen gerçek mal varlığı milyar dolarlar seviyesindedir.

Tüm bulgu ve olgular birlikte değerlendirildiğinde; Başbakanın menkul , gayrimenkul mallarıyla hak ve alacaklarının , 3628 Sayılı yasanın 4. maddesinde ifade edildiği gibi “geliriyle kabili telif olmadığı” açıkça görülmektedir. Başbakanın gelirinin kaynağı belli değildir. Başbakanın geliri olağanüstü boyutlardadır. Bu kaynağın araştırılması gereği vardır.

(III) Başbakanın mal varlığında olağanüstü artışa yol açan nüfuz suiistimalleri Ankara ağırlıklı gerçekleştirildiğinden, soruşturma mercii olan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

Arz olunan ve re’sen görülecek sebeplerle;

3628 sayılı yasada 18, 19 ve diğer ilgili maddelerde sözü edilen usuli tedbirlerin öncelikle ittihazıyla ;

TİB kayıtlarının celbi ve kıyaslamasını müteakip,

Adalet Bakanlığının yukarıda sözü edilen 100/1 sayılı genelgesinin 3. bendi gözönüne alınarak, Recep Tayyip Erdoğan hakkında fezleke düzenlenmesini saygıyla talep ederim.

Suç Duyurusunda Bulunan

Atilla Kart

Konya Milletvekili

Deliller;

(1) Başbakan ses kayıtlarını inkar edememiştir. Bir anlamda maddi vakıayı doğrulamıştır. Diğer bulgular bir tarafa salt bu durum bile “ciddi ve somut delilin” varlığını gösteren önemli bir delil niteliğindedir. Bu bulguyu doğrulayan onlarca bulgu mevcuttur.

(2) Başbakan ile oğlu N.Bilal Erdoğan’ın 17-18 Aralık tarihli konuşma kayıtlarının dökümü. 3 sayfa olarak örneği sunulmuştur.

(3) Evlerden para naklini –sıfırlamayı gösteren kayıtlar. 6 sayfa olarak örneği sunulmuştur.

(4) Başbakanlık sitesindeki mal bildirimi beyanı. 1 sayfa olarak örneği sunulmuştur.

(5) Başbakanın, 1 ve 2. Derece kan ve sıhri akrabalarına ve dünürlerine “danışıklı yollarla” mal kaçırdığına ilişkin Sözcü gatezesinin 3 Temmuz 2014 tarihli haberi. 2 sayfa olarak örneği sunulmuştur.

(6) “Montaj” olduğu ifade edilen raporla ilgili olarak Başbakanlık makamına, bilgi edinme yasası uyarınca tarafımızdan yapılan başvuru. 1 sayfa olarak örneği sunulmuştur.

(7) “Montaj” olduğu iddia olunan raporu teknik olarak çürüten ve “Demokrasi Denetçileri Derneği” tarafından İngiltere’de uzman kuruluşa hazırlattırılan “ses kaydı analizi-ses analizi inceleme raporu”. 16 sayfa olarak örneği sunulmuştur.

(8) Savcılık Makamının takdiri sonucunda ve re’sen celp edilecek diğer sair deliller.

04 Temmuz Babakann Mal Varlyla ilgili bavurumuz hakknda basn duyurusu.docx

04 temmuz 2014 Babakann malvarlyla ilgili Ankara C. Basavclna fezleke dzenlenm esi hakknda yaplan bavuru dilekesi.docx

04 temmuz 2014 Babakann malvarlyla ilgili Ankara C. Basavclna fezleke dzenlenm esi hakknda yaplan bavuru dilekesi.pdf

04 Temmuz Babakann Mal Varlyla ilgili bavurumuz hakknda basn duyurusu.pdf

%d blogcu bunu beğendi: