SiyasetMeydani Bir gecede terör örgütüne büyük darbe


Sayın Gürbüz BeyKuranı anlayarak okumak elbette iyidir.Ama şunu unutmayınızki Kurandan herkes kedi anlayabileceği daha doğrusu doldurabileceği kabı kadar bilgidoldurur. En cahil sanılan bir çoban allame kabul edilen bir zattan çok daha fazla ilim ve irfana kavuşacak kadar şeyleri bilgileri tahsil edebilir.
Akide mümkündür. Herkes kendine açılan kadarına kavuşur. Türkiyenin durumunu bilmeden ne konuşursak konuşalım derde çare değildir.
Az önce gruplara bir hukukcu arkadaşa cevap olan yazımı gönderdiğim belki hukukçu olmasanızda sizinde dikkatinizi çeker.

Selamlar
A.D.Şimşek
Anayasa sorunumuz.

Sevgili ve Değerli Cengiz Şahin BeyBu yazdıklarınızın hiç biri CHP nin bağlı olduğu Türkiyeyi sömürge etmiş ülkelerizin vermedikçe hiçbir hükümet tarafından çözülemez.
Öncelikle söyleyeyimki Türkiye bağımsız bir ülkedeğildir.
Türkiyede bmeclis %99 ile bir araya gelse dahi anayasadaki kilitleri acamaz ve Anayasa mahkemesinide bağlayan uluslar arası gizlianlaşmalar ile kurulu düzene aykırı hiç biryasaya izin vermemek bilakisAnayasada görünen yetkilerini aşan hükümleri dahivermek zorundadır.
1) İstabulda yerleşik Müstemleke valiliği sadece İngiliz milletler topluluğunun tek gizli sömürgesi iken. ABD tarafından yaptırılan 1960 ve 1980 ihtilalleri ile İngilizlerin Türkiye ve bölgedeki hisselerinin bir kısmı ABD nin eline geçmiştir.
2) CHP asla seçimle iktidar olmak istemez. Çünkü CHP Sömürge valiliğine bağlı ve sömürge ülkleri adına TC.Devletinin idari bürokrasisi emrine verilmiş ve Sömürgeciler izin vermedikçe asla değişiklik yaptırmaz. Yapılacak olsa Anayasa mahkemesine götürüp gizli anlaşmalardaki gerekçeleri de yanı sıra ekleyerek ya da kaynaklarını işaret ederek iptalettirir. AYM üyelerinin tamamını iktidar partisi atasa dahibu durum değişmez.
Bu dediklerim kesindir. CHP genel Başkanıiken Deniz Baykal bir TV de o zaman Başbakan olan Erdoğana sizin devlet iktidarı olabilmeniziçin yenibirdünya savaşı çıkması ve galip gelenlerin bu ülkedekidevlet iktidarını sizevermeleri gerekir demiştir. Bu sözlerinepekçok kişigibi bende şahidim. Ama şaşırmadım çünküzaten böyleolduğunu biliyordum. Çocuklarınız için ortaya çıkarılan bütün sıkıntılar yapılan düzenlemelerin Sömürge merkezlerinden gelen talimat ile halkın istiklalini ilan etmeye çalışan Erdoğanı iktidara getiren 28 şubatta ve öldürülen devlet adamları paşar başbakanlar bakanlar Cumhur başkanları sonucu uyanmış olan devletin içindekiistiklal savaşını başlatan güçlerdir.
3) AKP ve MHP birlikte yaptıkları baş örtüsünüserbest bırakan ve 550 kişilik mecliste 411 oy ile geçiren Anayasa değişikliğinin Sadece şekil yönünden inceleme yetkisi olan AYM şekil yönünden hiçbir hata olmadığı için Sömürge valiliğinin medyadaki amiral gemisi Hürriyet gazetesinin o zamanki baş yazarı tarafından sekizsütuna 411 el kaosa kalktı başlıklı talimatı ile AYM. Esas yönünden inceleme yetkisi olmadığı halde esasdan incelemiş ve iptal etmiştir. Buna yetkisiolmadığı hade nasıl olupda iptaledebilmiş ve üstelik AKP ye bu yüzden kapatma davası açabilecek yetkiyi nereden ve kimlerden almıştır. Sorusu kendim dışında kimse tarafından sorgulandığına şahit olmadım.
4) AYM görev ve tetkilerine bir bakalım. Ben bunu onlarca defa tekrar tekrar yazdım. Siz madem eskibir hukukçusunuz daha iyi anlayacağınızı umarım.
Buya aktarıyorum.
Anayasa Mahkemesinin temel görevi, yasama organının kimi işlemlerinin Anayasa’ya uygunluğunu denetlemek ve bireysel başvuruları karara bağlamaktır. Anayasa Mahkemesinin görevleri bizzat Anayasa’da sınırlı sayıda belirtilmiştir. 1982 Anayasası’nın başta 148. maddesi olmak üzere ilgili diğer maddelerinde Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkileri aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir:

1. Anayasa Mahkemesi, kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasa’ya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetler. Anayasa değişikliklerini ise sadece şekil bakımından inceler ve denetler.

Yorum sorum: Bu durumda AYM ana yasa değişikliğini esastan incelemek yetkisini nereden almıştır Cevap yine AYM görev ve yetkilerinin içindegizi olarak anlaşılamayacak şekilde örtülüama aktif durumda durmaktadır

1. Madde Anayasanın 148 ve 90. maddesinden söz ederek devam etmektedir.

Ancak, olağanüstü hallerde, sıkıyönetim ve savaş hallerinde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin şekil ve esas bakımından Anayasa’ya aykırılığı iddiasıyla, Anayasa Mahkemesine dava açılamaz (Madde 148). Ayrıca usulüne göre yürürlüğe konulmuş uluslararası antlaşmalar kanun hükmünde ise de, bunlar hakkında Anayasa’ya aykırı oldukları gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine başvurulamaz (Madde 90).

Şekil bakımından denetim kanunlarda son oylamanın, öngörülen çoğunlukla yapılıp yapılmadığı; Anayasa değişikliklerinde ise, teklif ve oylama çoğunluğuna ve ivedilikle görüşülemeyeceği şartına uyulup uyulmadığı hususları ile sınırlıdır. Şekil bakımından denetleme sadece Cumhurbaşkanınca veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin beşte biri tarafından istenebilir. Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren on gün geçtikten sonra, şekil bozukluğuna dayalı iptal davası açılamaz; şekil denetimi def’i yoluyla da talep edilemez (Madde 148). Şekil bozukluğuna dayalı iptal davaları Anayasa Mahkemesince öncelikle incelenip karara bağlanır (Madde 149).

Buradan anlıyoruz ki. İstiklal savaşı sonrası TC.Devletinin teslim olup sömürgeliği kabul ettiği gizli anlaşmalar üzerinde oynama yetkisi olmayan AYM ayrıca bu anlaşmaları dikkate alarak hükümler vermek zorundadır. Yani sizin zannettiğiniz hukuka değil anlaşmalara uygunluğa göre meclisin kararlarını iptal etmektedir. CHP nin işi deSömürge valiliğinin hizmetinde seçilmesine gerek kalmadan Devlet iktidarını elinde tutmak ve İngiliz Kraliçesi adına yüksek mahkemeyi kullanmaktır.

Bundan sonrası ise AYM sinin üyelerini CB. Erdoğan seçmiş olsa dahi TC devletinin bütün üst görevlilerini yargılama suçlama ve görevine son verme ile mahkum etme yetkilerihalka açık olmayan gizli anlaşmaları değiştirme yetkiside olmayan maddelere göre AYM since karara bağlanmaktadır.Yazının kısa yolunu ekliyorum. İlgialanınıza gireceğinidüşünüyorum. Bilelimki İktidar istiklal savaşı vermektedir ve devam eden işgalin sömürgecileride o gizli anlaşmalar ile seçimle gelen iktidarları kullanıp istedikleri anda anlaşmalara aykırı davrandığı için halkın nefretşine sebep olacak karar iptalleri ile iktidarlardan halkın nefretini sağlamak ile düşürmektedir. Umarım belki kısmende olsa bir şeyleri anlata bilmişimdir. Kısa yol altta ve adımın üstündedir.

http://www.anayasa.gov.tr/Hakkinda/Gorevler/

Selamlar A.D.Şimşek

8 Ağustos 2015 19:17 tarihinde Grbuz Guvendag <gurbuz1943> yazdı:

Kıymetli Düsünür Arkadaslar,

Deckart ,”Düsünüyorum demekki varım ” der.

Toplumlar da akıllarını kullanır ve düşünüyor ve ,milli bilinclere sahip iseler: vardırlar.

Kus gibi,sürekli konuşan siyasileri ,yazarları dinliyen toplumlar yok olur gider.Bu toplumlar demekki düşünmüyorlardır.

Kuran-ı Kerimin mealini ve manasını okumıyan , Kitabsız Müslümanlar,
Kuran-ı Kerim dısı yorumları ,Kuran diye halka yuttuıruyorlar.

Onlara ,göre halk cahildir,geri zekalıdır ve halkı aldatmak, kandırmak ,soyup sovana çevirmek helaldir.

Kuran-ı Kerimde ,Yüce Allah ,mealen ,”hic kimse,kendini Allah ın Gazabından ,kurtulmus sayamaz diyor.”

Bazı kisilerin yaptığı gibi,”ben abdest alıyorum,Namaz kılıyorum ,Hacca gidiyorum,oruc tutuyorum,Cami yaptırıyorum,dolayısı ile günah islesem ,çalsam çırpsam ,yalan söylesem zulüm yapsam,benim Cennete gitmem engellenemez
diyemez.

Allah ,kalptekini ,zihindekini ve niyeti de bilir.

Güneydogu ceteleri,kötü yoldadır.Fakat ,devleti yönetmeye talip olanlarda tedbirlerini almıyorsa,halkın bir kısmına güven vermiyorlarsa,amacları halkı kandırarak,sadece
iktidarda kalmak ise,onlarda ceteciler kadar sorumludurlar.
Suriye de Assad halka baskı yapmıs sa bunun karsısına ülke dısından ceteciler getirilmiş,bu ülkeye dısardan silah sokuluyorsa,buna imkan verip ülkede catısma
çıkaranlar da ,Saddam kadar sorumludur.
Bir devlet yönetimin birinci görevi ülke yi savunmaktır.Ülkeyi savunacak insanlara destek vermektir.Lüks rezidanlar yapanlar,ülkeye lüks arabaları sokanlar,gösteris
için cami yapanlar,eger ülke savunmasını ihmal ediyorlarsa,vatanı 3-5 bin ceteciye
gasp ettiriyorlarsa,iyi yönetiyorum diyemezler.

30 senedir TC ye ,Türk ordusuna ve güvenlik güçlerine saldıran Çetecilere karsı,savunma mekanizması kuramıyanlar,nasıl olurda iyi dinci olabilir.

Vatanı savunmak ,kadının sacının tek kılını korumaktan cok daha önemlidir.
Vatan olmaz sa ,kadın ezilir,cocuklar ezilir,müslümanlar ezilir.
Gur-Buz

On Saturday, August 8, 2015 5:16 PM, "ahmet dogan Simsek ahmetdogan.simsek [SiyasetMeydani]" <SiyasetMeydani> wrote:

YorumsuzYazının kısa yolu, yazının altındadır.
A.D.Şimşek

Bir gecede terör örgütüne büyük darbe

Haberler
Güncel Haberleri
Bir gecede terör örgütüne büyük darbe haberi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kandil’de terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen hava harekatında 6 günde 390 teröristin öldürüldüğü ortaya çıktı. Saldırılar sırasında PKK’ya ait milyonlarca dolar paranın ve uyuşturucu deposunun bulunduğu ev yanınca, PKK olayda ihmali olan 10 militanını öldürdü.

Bir gecede terör örgütüne büyük darbe
AA
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak’ın kuzeyindeki terör örgütüne ait hedeflere yönelik hava harekatında şimdiye kadar 390 terörist etkisiz hale getirildi. Harekatta, örgütün bir sözde tabur komutanı ile 4 büyük grup lideri de öldürüldü. Operasyonda 150’si ağır, 400’ün üzerinde terörist yaralanırken, terör örgütüne ait yüklü miktarda uyuşturucu ve paranın bulunduğu bir sığınak imha edildi. Terör örgütünün, uyuşturucu ve paranın kaybedilmesinden sorumlu tuttuğu 10 teröristi infaz ettiği öğrenildi
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak’ın kuzeyindeki bölücü terör örgütüne ait hedeflere yönelik hava harekatında şu ana kadar 390 terörist etkisiz hale getirildi, 400 terörist yaralandı. Hava harekatında örgütün yönetici kadrolarında bulunan teröristlerden bazıları da öldürülürken örgüte ait yüklü miktarda uyuşturucu ve paranın bulunduğu bir sığınak imha edildi.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 1 Ağustos’ta bölücü terör örgütünün Irak’ın kuzeyinde Kandil bölgesindeki kamplarına düzenlediği hava harekatında örgüte büyük zarar verildi.
Bokriskan bölgesindeki terör örgütünün barınma alanına düzenlenen hava harekatında örgütün sözde "Şehit Dilan" tabur komutanı Şerevan Fatuvan kod adlı terörist ile örgütün 4 büyük grup lideri etkisiz hale getirildi. Söz konusu harekatta 30 terörist yaralandı.
– Terör örgütünün Zergele Kampı
Zergele Kampı’na yönelik hava harekatında ise örgütün kadın grubu "Şervan" sorumlusu "Gülten" kod adlı teröristin de aralarında bulunduğu 20’nin üzerinde bölücü terör örgütü üyesi etkisiz hale getirildi.
Hava harekatının Enze’deki barınma alanındaki bölümünde ise terör örgütüne ait karargah olarak kullanılan binalar vuruldu. Harekatta 25-30 kadın terörist öldürüldü.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristlere ait hedeflere yönelik hava harekatında dün itibarıyla 390 terörist etkisiz hale getirildi, 150’si ağır olmak üzere 400’ün üzerinde terörist yaralandı.
– Uyuşturucu ve parayı korumaya çalıştılar
Öte yandan, teröristler hava harekatının başlaması üzerine Bokriskan köyü bölgesindeki bir sığınakta muhafaza ettikleri örgüte ait para ve uyuşturucuyu daha güvenli olacağı gerekçesiyle Zergele bölgesindeki bir eve taşıdı.
Hava harekatı nedeniyle çıkan yangında söz konusu evde hasar oluştu. Teröristlerin uyuşturucu ve parayı kurtarmak için harcadığı yoğun çabaya rağmen uyuşturucunun tamamının imha edildiğinin, paranın ise çok az bir miktarının evden çıkarıldığı öğrenildi. Yaşanan maddi kaybın bölücü terör örgütünün üst düzey yöneticilerinde moral bozukluğu ve öfkeye neden olduğu belirtildi.
Bu olaydan sorumlu tutulan 10’a yakın terörist örgüt tarafından hemen infaz edilirken, olayın ortaya çıkmaması için Zergele bölgesinde yoğun çaba harcanıldığı öğrenildi.
http://haber.star.com.tr/guncel/pkk-kendi-militanlarini-infaz-etti/haber-1048894

__._,_.___

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: