No genocide in the history of İslam or Muslims have been done “O ttoman is innocent and oppressed”


No genocide in the history of İslam or Muslims have been done
"Ottoman is innocent and oppressed"

In the last days, Pape Francis have started a campaign to mutilate Turkey and Turkish people in Christian countries by talking about ‘’Genocide’’ have been made by Ottomans to Armenian in 1915. These mutilations are not against Turkey or Turkish people… the target are Muslims and İslam. Westerners are trying to efface the crimes they made against humanity. Todays, they are working on accusing Muslim Communities. If they success and mutilate Ottoman in mind of other communities, the west will say: "Muslims are bloody killers, they were like that in the past and they are doing the same right now".

There is no ‘’Genocide’’ in the history of Ottoman or any Muslim country or even any Muslim country. The evidence is: the crimes against humanity made and sustained until now especially in America, Africa and other part of the world.

Turkey is face to face with who tried to throw the Ottoman outside of Europe, kill millions of Muslims and exile millions to Anatolian lands, as well as accusing it today.

Armenians were the special part of Ottoman community, but westerners provoke them against Ottoman in the beginning of 20 century and First World War They push them to uprise. Ottoman transfer Armenians to more secured lands inside Ottoman. And hundred thousands of Muslims and Armenians have died while transfer and war.

Westerners fight for many centuries in order to throw Ottomans outside of Europe.

As consequence:
Ottomans have lost hundred thousands of Muslim and Armenian citizens.
Ottoman have lost land
Ottoman have lost state
Ottoman have lost Khilafa
Ottoman have lost everything
Ottoman is innocent and oppressed
Muslim Communities are innocents and inoffensive.

O Muslims !!!
Wake up and become aware of the played game
The accused is not Ottoman; they are trying to accuse you
They trying to accuse faith and your history
O Muslims protect your faith, history and your future.

‘’O ye who believe! If a wicked person comes to you with any news, ascertain the truth, lest ye harm people unwittingly, and afterwards become full of repentance for what ye have done’’. HUJURAT – AYAH (49)
”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ”
سورة الحجرات الآیة (49)

In these hard days, Show your défense the rights of your brothers and sisters Muslims, by hanging on FLAG of TURKEY everywhere.

İSLAMIN VE MÜSLÜMANLARIN TARİHİNDE "GENOCİDE" YOKTUR.
OSMANLI MASUM VE MAZLUMDUR.

Papa Francis’in geçtiğimiz günlerde 1915 yılında Osmanlı Devleti Ermenilere “genocide” yaptı demesinin ardından tüm hrıstiyan ülkelerde Türkiye’yi ve Türkleri karalayan bir kampanya başlatıldı. Bu kampanyada asıl hedef Türkler ve Türkiye değildir… Hedef İslam dini ve bütün Müslümanlardır. Batı insanlığa karşı işlediği suçları unutturup şimdi Müslüman bir toplumu suçluyor. Eğer Osmanlıyı insanların ve milletlerin gözünde suçlaması başarıya ulaşırsa Batı şunu söyleyecektir. “Müslümanlar kanlı katillerdir, tarihte de böyleydi şimdi de böyledir.”

Ne Osmanlı Devleti’nin ne de başka bir İslam devletinin ve toplumunun geçmişinde “genocide” yoktur. Tarih, Batı’nın Amerika ve Afrika başta olmak üzere dünyanın her yerinde yaptığı ve yapmaya devam ettiği insanlık suçlarının şahididir.

Türkiye bugün Asırlar boyu Osmanlı’yı Avrupa’dan atmak için uğraşan ve milyonlarca Müslümanı katleden ve milyonlarcasını da Anadolu’ya sürenlerin üstüne bir de Osmanlı’yı suçlaması ile karşı karşıyadır.

Ermeniler Osmanlı toplumunun en seçkin bir parçasıydı. Batılılar onları 20. asrın başlarında ve 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı’ya karşı kışkırttılar, isyana sevk ettiler. Osmanlı Devleti Ermenileri ülke içinde emniyetli bölgelere nakletti. Savaş ve nakil sırasında yüzbinlerce Müslüman ve Ermeni hayatını kaybetti.

Batı Osmanlı’yı Avrupa’dan atmak için asırlar boyu savaştı.

Sonuçta:
Osmanlı, yüzbinlerce Müslüman ve Ermeni vatandaşını kaybetti.
Osmanlı, topraklarını kaybetti.
Osmanlı, Devletini kaybetti.
Osmanlı hilafetini kaybetti.
Osmanlı her şeyini kaybetti.
Osmanlı masum ve mazlumdur.
Müslüman toplumlar masum ve mağdurlardır.

Ey Müslüman!!!
Oynanan oyunun farkına var.
Suçlanan Osmanlı değil sensin.
Suçlanan senin inancın ve tarihin.
Ey Müslüman inancına, tarihine ve geleceğine sahip çık.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ
Hucurat (49)

"Ey iman edenler! Eğer bir fâsık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz."

Bu zor günlerde Türk Bayrağını her yerde dalgalandırarak kardeşlerine ve Müslüman toplumların haklarına sahip çıktığını göster.

لا وجود لأي إبادة جماعیة في تاریخ الإسلام والمسلمین
"العثمانیون بریئون ومظلومون"

في الأیام الماضیة، شرع البابا فرانسیس حملة شنعاء لتشویه صورة الأتراک وترکیا في الدول المسیحیة بعد تحدثه عن ”الإبادة الجماعیة” التي یزعم أن الدولة العثمانیة قامت بها للأرمن في سنة 1915. الهدف من هذه التشویهات لیس الأتراک أو ترکیا… الهدف هم المسلمون ودین الإسلام. الغرب یعمل علی طمس الجنایات التي قام بها ضد الإنسانیة، والآن یعمل علی إتهام المجتمع المسلم. إذا حصل وتحقق الهدف بتشویه العثمانیین في نظر الناس والشعوب، سیقول الغرب التالي: ” المسلمون قتلة ودمویون، کان هکذا في الماضي وهاهم یفعلون نفس الشیئ الآن”. لایوجد في ماضي الدولة العثمانیة أو أي دولة مسلمة أو أي مجتمع مسلم ”إبادة” حصلت. والشاهد علی هذا الجرائم ضد الإنسانیة التي أرتکبها ولازال یرتکبها الغرب خاصة في أمریکا و أفریقیا وکل بقاع العالم.

ترکیا الیوم تواجه الغرب الذي عمل علی طرد العثمانیین من أوروبا وقتل الملایین من المسلمین ونفي الملایین إلی بلاد الأناضول، بالإضافة إلی إتهامها الآن.

الأرمن کانوا الجزء الأکثر إمتیازا في الدولة العثمانیة، لکن الغرب عمل علی تحریضهم ضد العثمانیین في أوائل القرن العشرین وبدایة الحرب العالمیة الأولی. ودفعوهم إلی التمرد. الدولة العثمانیة نقلت الأرمن إلی أماکن أکثر أمنا داخل التراب العثماني. ومات مئات الآلاف من المسلمین والأرمن أثناء الحرب والنقل.

الغرب حارب لقرون عدة من أجل طرد العثمانیین من أوروبا.

نتیجة لهذا:

فقد العثمانیون مئات الآلاف من المواطنین المسلمین منهم والأرمن.
فقد العثمانیون الأرض
فقد العثمانیون الدولة
فقد العثمانیون الخلافة
فقد العثمانیون کل شيء
العثمانیون بریئون ومظلومون
المجتمعات المسلمة بريئة ومضطهدة

یا أیها المسلمون !!!
إستیقظوا وأدرکوا اللعبة التي یحیکونها
المتهم لیس العثمانیون، بل أنتم الذین یعملون علی إتهامکم
یعملون من أجل إتهام إیمانکم وتاریخکم
یاأیها المسلمون دافعوا علی إیمانکم وتاریخکم ومستقبلکم

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ”
سورة الحجرات الآیة (49)

في هذه الأیام العصیبة، أظهر عن دفاعک عن حقوق المسلمین وإخوتک عن طریق رفع العلم الترکي في کل مکان.

Il n’existe aucun Génocide dans l’histoire de l’İslam ou Musulmans
‘’ Ottoman est innocent et opprimé’’

Dans les jours derniers, le Pape Francis à commencé une compagnie pour gribouiller l’image des Turcs et la Turquie dans les pays Chrétiens après son discours à-propos de ‘’Génocide’’ dite fait par l’Ottoman contre les arméniens en 1915. Le but de ces gribouillages n’est pas les Turcs ou la Turquie… le but c’est L’İslam et les Musulmans. L’occident essaie de faire oublier les crimes faites contre l’humanité, et aujourd’hui il essaie d’accuser les musulmans. Et Si il arrive à faire ceci et déformer l’image des Ottoman dans l’esprit des autres nations. L’occident va dire : ‘’les Musulmans sont des sanglants tueurs, ils étaient comme ça au passé et ils sont comme ça maintenant’’.

Il n’y avait aucun ‘’Génocide’’ ni dans l’histoire de l’Ottoman ni dans un pays musulman ou dans une société musulmane. Le témoin ce sont les crimes contre l’humanité réalisés et toujours en exécution par l’occident soit dans l’Amérique soit dans l’Afrique ou dans les différents parts du monde.

La Turquie aujourd’hui est face face à l’occident qui a essayé de jeter l’Ottoman en dehors de l’Europe, tuer des millions de musulmans et expulser des millions vers l’Anatolie, de plus il essaie de l’accuser maintenant.

Les Arméniens étaient la partie spéciale dans la société Ottoman, mais l’occident les a agiter contre les Ottomans au début de 20eme siècle et la première guerre mondiale. Et il les a poussés pour révolter. L’Ottoman a transmet les Arméniens vers des endroits plus sécurisés à l’intérieur du territoire Ottoman. Des centaines de milles de citoyens musulmans et Arméniens ont meurt durant la guerre et le transfert.

L’occident a lutté pendant des siècles à fin de faire sortir l’Ottoman en dehors de l’Europe.

Par conséquence :
L’Ottoman a perdu des centaines de milliers des citoyens Musulmans et Arméniens.
L’Ottoman a perdu son territoire
L’Ottoman a perdu l’état
L’Ottoman a perdu Khalifat
L’Ottoman a perdu tout
L’Ottoman est innocent et opprimé
Les Musulmans sont innocents et opprimés

O Musulmans !!!
Réveillez-vous, et soyez conscient de jeu planifié,
L’accusée ce n’est l’Ottoman, c’est vous
Ils essaient d’accuser votre croyance et votre histoire.
O Musulmans défendez votre croyance, histoire et votre future.

“Ô vous qui avez cru! Si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair [de crainte] que par inadvertance vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait.” (EMQ al-Hujuraat, 49:6)
”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ”
سورة الحجرات الآیة (49 )

Dans ces durs jours, montrez que vous défendez les droits des musulmans et vos frères et sœurs en accrochant le drapeau de la Turquie partout.

— * —

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: