CHP MİLLETVEKİLİ ATİLLA KART : Vakıf ve “Aile Şirketi” İlişkileri !


05 Ağustos 2014

TBMM Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygıyla talep ederim.

Atilla Kart

CHP Konya Milletvekili

Kamu kaynaklarının partizan bir şekilde ve ayırımcı bir anlayışla kullanıldığını gösteren yeni bulgular ortaya çıkmıştır.

Bir Vakıf Yönetim Kurulunca, 13.11.2003 tarihinde İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ne “Genelde Siyasette Özelde de Yerel Siyasette Kadınların Sayısını ve Niteliklerini Artırmayı Amaçlayan” bir proje sunulduğu; Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce, Başbakanlık Tanıtma Fonu Kurulu Genel Sekreterliğine iletilen bu proje önerisi için Kurulun; 05.02.2004 günlü toplantısında, başvuruda bulunan Vakfa, 300.000 USD yardım yapılmasının kabul edildiği, bu kararın 23.02.2004 tarihinde yürürlüğe girdiği, ilgili Vakıf tarafından söz konusu Konferansın, 25-27 Şubat 2004 tarihinde gerçekleştirildiğinin belirtildiği, konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı yetkilileri ile Başbakanlık Tanıtma Fonu Kurulu arasında 03.03.2004 tarihli protokolün düzenlendiği, protokolde; İçişleri Bakanlığına “Koordinatörlük Görevinin” verildiği, görev mahiyetinin ise: “proje sahibinin yaptığı harcamalarla ilgili belgeleri ve projenin tanıtmaya katkısını içeren raporları Tanıtma Fonu Kurulu Genel Sekreterliğine iletmek” olarak belirlendiği;

Söz konusu Protokol ile İçişleri Bakanlığına verilmiş olan Koordinatörlük görevi gereğince, Vakfın sunduğu harcama belgeleri ve raporları incelemek üzere İçişleri Bakanlığınca 3 Kontrolörün görevlendirildiği, harcamalar usulüne uygun olmadığı halde, Kontrolörlerin; harcamalar usulüne uygunmuş gibi kendilerine inceleme görevi 08.03.2004 tarihinde görev verilmiş olmasına rağmen, 24 saat içinde, çok hızlı bir şekilde 09.03.2004 tarihli ve gerçeği yansıtmayan bir rapor düzenledikleri, Kontrolörlerce düzenlenen 09.03.2004 tarihli inceleme raporunun gerçeği yansıtmadığı ve 300.000 USD’nin harcanması konusunda usulsüzlük yapılıp yapılmadığı, İnceleme Raporunu düzenleyen 3 Kontrolör ile İçişleri Bakanlığı üst düzey yöneticilerinin görevlerini görevlerinin gereklerine uygun yapıp yapmadıkları konusunda ilgililer hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı, Cumhuriyet Başsavcılığınca bilirkişi heyetinin görevlendirildiği, bilirkişilerin yaptıkları inceleme sonucunda; 4.500 USD’lik harcama belgesinin eksik olduğu, “proje ücreti” adı altında yapılan harcamaya ilişkin olarak 4.500 USD’lik belgenin ibraz edilmesi gerektiğini, aksi taktirde inceleme raporunu düzenleyen Kontrolörlerin ve İçişleri Bakanlığı üst düzey yetkililerinin “Görevlerini ihmal ettiklerinin kabul edilmesi gerektiğinin” belirtildiği,

Daha sonra, Cumhuriyet Başsavcılığınca; İçişleri Bakanlığı Kontrolörleri ile Bakanlığın üst düzey yetkilileri hakkında 4483 sayılı Kanun kapsamında Ön İnceleme yapılabilmesi için dosyanın, İçişleri Bakanlığına gönderildiği, İçişleri Bakanlığınca konuyu incelemek üzere bir mülkiye müfettişinin görevlendirildiği, mülkiye müfettişinin düzenlediği 27.02.2009 tarih ve 6/7 sayılı Ön İnceleme Raporuna istinaden dönemin İçişleri Bakanı tarafından 04.03.2009 tarih ve 2009/37 sayılı gerekçeli karar ile harcamaların incelemesini yapan 3 kontrolör ile Bakanlığın üst düzey yetkilileri hakkında; “Soruşturma İzni Verilmemesi” ne karar verilerek proje karşılığı verilen yardımın usulüne uygun harcanmış gibi rapor düzenleyerek, denetim görevlerini gereği gibi yerine getirmeyen Bakanlık yetkilileri hakkındaki soruşturma dosyasının, bu şekilde kapatılmış olduğuna dair bilgi ve bulgular Tarafımıza ulaşmıştır.

Yukarıda anlatımı yapılan konular ve iddialar, hem Başbakan’ı ve hem de Hükümet Üyelerini ilgilendirmiş olmakla, iş bu önergenin Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a yöneltilmesi zorunluluğu doğmuştur.

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda;

1-Söz konusu Vakfa proje karşılığı yardım olarak verilen 300.000 USD’nin; ne kadarlık kısmı protokol yapılmadan önce sarf edilmiştir?

2- Vakfa, proje karşılığı olarak verilen 300.000 USD’nin tamamen veya kısmen, AKP Kadın Kolları Teşkilatının 2004 mahalli idareler seçimleri öncesindeki seçim çalışmaları için kullanıldığı yönündeki bilgiler doğru mudur? Kullanılmış ise ne kadarı, amacı dışında kullanılmıştır?

3- Vakfa, proje karşılığı olarak verilen 300.000 USD’ nin, sarfına ilişkin karar, protokol, proje belgeleri, sarf belgeleri ve eklerini, yeniden tarafsız (3) kişilik bir heyete inceletmeyi ve tüm gider belgelerinin içeriğini kamuoyuna açıklamayı ve kamuoyou ile paylaşmayı düşünüyor musunuz?

4- Başbakanlık Tanıtma Fonu Genel Sekreterliğinden, Vakfa verilen 300.000 USD’nin;

a) Ne kadarı kimlerin yol ücretinin sarfında kullanılmıştır?

b) Ne kadarı, kimlerin transferi ve hangi çevre gezilerinin finansmanında kullanılmıştır. Hangi firmalara ne kadar, ne miktarda ödeme yapılmıştır.?

c) Kimlere ait yol, yemek ve konaklama gideri için hangi otel ve lokantalara, hangi firmalara ne kadar ödeme yapılmıştır?

d) Çeviri gideri olarak, hangi şahıslara ve firmalara hangi tarihlerde ne kadar ödeme yapılmıştır?

e) Tanıtım malzemesi gideri olarak kimlere, hangi tarihlerde ne kadar ödeme yapılmıştır?

f) Ses, görüntü kaydı ve fotoğraflar için kimlere hangi tarihlerde ne kadar ödeme yapılmıştır.?

g) Yönetim Gideri ve Proje Yöneticisi olarak kime hangi tarihte, ne kadar süre için kaç aylık ödeme yapılmıştır.

h) Ofis gideri olarak, hangi adresteki ofisin giderleri karşılanmış ve hangi numaralı ve kimlere ait telefonların faturaları ödenmiştir.?

i) Günlük yemek bedeli olarak; kimlere ait yemek bedelleri ödenmiş ve ödemeler hangi firmalara yapılmıştır?

5- (3) Kontrolörün düzenlediği 09.03.2004 tarihli inceleme raporu ve ek rapor ile Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen bilirkişi heyetinin düzenlediği bilirkişi raporları arasında fark olması nedeniyle, bilirkişi heyetinin raporunda belirtilen; 4.500 USD’lik proje ücretine ilişkin olduğu, ancak ibraz edilemeyen belge için rapor düzenleyen Konrolörler ile İçişleri Bakanlığı üst düzey yöneticileri hakkında inceleme bugüne kadar neden başlatılmamıştır?

6- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca İçişleri Bakanlığı Kontrolörleri ile Bakanlığın üst düzey yetkilileri hakkında 4483 sayılı Kanun kapsamında Ön İnceleme yapılabilmesi için dosyanın, İçişleri Bakanlığına gönderildiği, İçişleri Bakanlığınca muhakkik olarak görevlendirilen ve 27.02.2009 tarih ve 6/7 sayılı Ön İnceleme Raporunu düzenleyen mülkiye müfettişinin; müfettişliğe atanma tarihi nedir?

7- 09.03.2004 tarihli ve gerçeği yansıtmayan bir rapor ve ek rapor düzenleyen ve gerçeğe aykırı düzenlenen bu raporları; 27.02.2009 tarih ve 6/7 sayılı Ön İnceleme Raporuyla kamufle etmeye çalışan denetim elemanı ile 04.03.2009 tarih ve 2009/37 sayılı gerekçeli kararı düzenleyen ve imzalayan İçişleri Bakanlığının bürokratları hakkında, Ön İnceleme başlatılabilmesi için bir çalışma yapacak mısınız?

Yoksa, anlatımı yapılan bu somut bulgulara rağmen, inceleme ve soruşturmayı kamufle etmeye devam mı edeceksiniz?

8- Gerek, 2009 yılındaki belediye seçimlerinden önce ve gerek 2014 yılı yerel yönetim seçimleri öncesinde; Başbakanlık Tanıtma Fonu Genel Sekreterliğinden başkaca vakıf ya da derneklere proje karşılığında ödenek tahsis edilmiş midir?

Ödenek tahsis edilmiş ise, hangi Dernek veya Vakıflara, ne kadar ödenek tahsis edilmiştir? Ayrıca başka Vakıf ya da Derneklere, Başbakanlık Tanıtma Fonundan ödenek tahsis etmeyi sürdürecek misiniz?

05 Austos 2014 Vakf ve aile irketi ilikileri !.docx

Etiketlendi:, , , , ,

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: